.

Thứ hai, 27/05/2024 -04:15 AM

3.1. Chế độ lập hồ sơ; sử dụng, quản lý hồ sơ kiểm sát án hình sự

 | 

- Khi thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Kiểm sát viên phải lập hồ sơ kiểm sát án hình sự theo đúng quy định tại Quyết định số 07/QĐ ngày 12/01/2006 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hồ sơ kiểm sát điều tra án hình sự có đầy đủ các tài liệu phản ảnh thủ tục tố tụng; các tài liệu điều tra thu thập được làm chứng cứ chứng minh tội phạm, người có hành vi phạm tội; các tài liệu phản ánh hoạt động của Kiểm sát viên, Lãnh đạo đơn vị kiểm sát điều tra, Phó Viện trưởng, Viện trưởng khi thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự; các tài liệu hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ của Viện kiểm sát cấp trên, của Lãnh đạo liên ngành và Cấp uỷ (nếu có). Hồ sơ kiểm sát điều tra cũng phải được đánh số bút lục thứ tự từ 01 cho đến hết như hồ sơ vụ án.

- Việc quản lý, sử dụng, bảo quản hồ sơ kiểm sát điều tra vụ án hình sự được thực hiện theo Quyết định số 92 ngày 01/01/2001 và Quyết định số 07/QĐ ngày 12/01/2006 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,474
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh