.

Thứ ba, 23/07/2024 -21:13 PM

Giới thiệu

Ngày 28/9/2011, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định số 1137 /QĐ-VKS thành lập Ban biên tập Trang tin điện tử (website) của VKSND tỉnh Bắc Giang. Ban biên tập do đ/c Viện trưởng làm Trưởng Ban, 1 đ/c Phó Viện trưởng làm Phó Ban; Ban biên tập còn có các Ủy viên, Tổ giúp việc. Ngày 17/2/2022, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định số 381/QĐ-VKS về kiện toàn Ban biên tập- Trang tin điện tử của VKSND tỉnh Bắc Giang gồm: 1. Đ/c Nguyễn Xuân Hùng- Viện trưởng- Trưởng Ban biên tập; 2. Đ/c Nguyễn Văn Lượng- Phó Viện trưởng- Phó Ban biên tập
1. Vị trí, chức năng - Đoàn kết giúp đỡ chị em trong công tác, học tập, lao động và tổ chức xây dựng cuộc sống gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Động viên thăm hỏi kịp thời chị em có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, thai sản… Thực hiện tốt chính sách kế hoạch hoá gia đình. -  Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho lao động nữ, nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và những kiến nghị của nữ CNVC-LĐ trong đơn vị để đề xuất với Đảng, chính quyền, Công đoàn VKSND tỉnh Bắc Giang. - Chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt nữ công nhân ngày
Ngày 15/5/2023, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1251/QĐ-VKS về kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát Bắc Giang gồm: 1. Đ/c Nguyễn Trường Thọ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng ban; 2. Đ/c Nguyễn Thế Anh, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng ban; 3. Đ/c Nguyễn Thị Kim Huyền, Trưởng phòng 15, Ủy viên; 4. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng phòng 9, Ủy viên; 5. Đ/c Hoàng Văn Quý, Trưởng phòng 2, Ủy viên; 6. Đ/c Lương Kim Thanh, Trưởng Ban nữ công, Ủy viên; 7. Đ/c Phạm Thành Quý, Bí thư Chi đoàn VKSND tỉnh, Ủy viên; 8. Đ/c Nguyễn Ngọc Cường, Viện trưởng
  đang cập nhật......        
1. Giới thiệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang là tổ chức chính trị xã hội của thế hệ tuổi trẻ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang. Hình ảnh tại Đại hội Chi đoàn VKSND tỉnh Bắc Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2027 2. Chức năng Là đội dự bị tin cậy, đội quân xung kích cách mạng của Đảng, đi đầu trong mọi khó khăn trên tất cả mọi lĩnh vực như lời Bác đã khẳng định: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó
1. Chức năng Công đoàn là tổ chức đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật. Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 2. Nhiệm vụ Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, ch
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng 10 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, có chức năng nhiệm vụ sau:  Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, lao động. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau: Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, lao động của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Bộ luật tố tụng; gi
- Bộ đề thi Kiểm sát viên giỏi - Phần thực hành QCT và kiểm sát hình sự - Bộ đề thi Kiểm sát viên giỏi - Phần dân sự, hành chính - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên và các quy định về tuyển chọn kiểm sát viên giỏi - QĐ 41/QĐ-VKS ngày 20/3/2012 của Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi năm 2012 - Công văn số 761/VKSTC-V9 ngày 22/3/2012 về việc thực hiện cuộc vận động và việc tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi
  CÁC ĐỒNG CHÍ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT CẤP HUYỆN (2015) Đ/c Vi Văn Phác Đ/c Trương Văn Lịch Đ/c Nguyễn Văn Hộ Đ/c Thân Hồng San Đ/c Trịnh Anh Tuấn Đ/c Lê Đình Tuấn Đ/c Nguyễn Xuân Hồng Đ/c Nguyễn Trường Thọ Đ/c Lê Trung Kiên     Đ/c Hoàng Văn Quý       CÁC ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG VIỆN KIỂM SÁT TỈNH (2015)   Đ/c Nguyễn Văn Quý Đ/c Dương Văn Ba Đ/c Giáp Anh Thông Đ/c Phạm Thành

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,530,356
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.172.230.21

    Thư viện ảnh