.

Thứ tư, 12/06/2024 -23:07 PM

Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

 | 

1. Giới thiệu

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang là tổ chức chính trị xã hội của thế hệ tuổi trẻ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Hình ảnh tại Đại hội Chi đoàn VKSND tỉnh Bắc Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2024

2. Chức năng

Là đội dự bị tin cậy, đội quân xung kích cách mạng của Đảng, đi đầu trong mọi khó khăn trên tất cả mọi lĩnh vực như lời Bác đã khẳng định: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” đồng thời Chi đoàn còn là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang...

3. Nhiệm vụ

 Đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Chi Đoàn

Giáo dục, tuyên truyền chính trị tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các văn bản của ngành và của Đoàn cấp trên cho đoàn viên. Vận động đoàn viên tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học…nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành trong tình hình mới;

 Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng. Đoàn thanh niên là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc;

Tham gia sôi nổi, nhiệt tình các phong trào tình nguyện, đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi động viên các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, chăm sóc các cháu thiếu niên nhi đồng…;

Cùng với các tổ chức đoàn thể khác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành.

 4. Cơ cấu tổ chức

Hiện số lượng đoàn viên đang tham gia sinh hoạt đoàn là 16 đồng chí. Ban chấp hành Chi đoàn gồm 3 đồng chí, Bí thư: đồng chí Phạm Thành Quý , Phó Bí thư: đồng chí Nguyễn Hải Anh.

 

 

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,155,895
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.239.170.244

    Thư viện ảnh