.

Thứ tư, 12/06/2024 -22:07 PM

Ban nữ công

 | 

1. Vị trí, chức năng

 - Đoàn kết giúp đỡ chị em trong công tác, học tập, lao động và tổ chức xây dựng cuộc sống gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Động viên thăm hỏi kịp thời chị em có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, thai sản… Thực hiện tốt chính sách kế hoạch hoá gia đình.  
-  Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho lao động nữ, nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và những kiến nghị của nữ CNVC-LĐ trong đơn vị để đề xuất với Đảng, chính quyền, Công đoàn VKSND tỉnh Bắc Giang.
- Chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt nữ công nhân ngày 8/3; 20/10 và phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức ngày 01/6 và Tết trung thu cho các cháu là con cán bộ, công chức VKSND tỉnh Bắc Giang.
- Tổ chức các phong trào thi đua: “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
- Tích cực hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ VN anh hùng…
- Thực hiện chương trình công tác nữ công của cấp trên và căn cứ vào phương hướng hoạt động Công đoàn VKSND tỉnh Bắc Giang để xây dựng chương trình công tác nữ công; Hàng năm chấm điểm xếp loại Ban nữ công.

2. Cơ cấu
Ban nữ công VKSND tỉnh Bắc Giang gồm: 1 trưởng ban, 1 phó ban và 1 uỷ viên:
        

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,155,674
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.239.170.244

    Thư viện ảnh