.

Thứ sáu, 01/12/2023 -20:45 PM

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, lao động (Phòng 10)

 | 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng 10 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, có chức năng nhiệm vụ sau: 

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, lao động. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, lao động của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Bộ luật tố tụng; giúp Viện trưởng ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Toà án cùng cấp và cấp dưới;

Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát các huyện, thành phố về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, lao động. Trên cơ sở kế hoạch công tác của Vụ 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch công tác từng năm cho phòng và các Viện kiểm sát quận, huyện. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về việc thực hiện kế hoạch công tác, trả lời các vụ án có thỉnh thị, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát các huyện, thành phố;

Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ án hành chính, kinh doanh, lao động trong quá trình giải quyết, xét xử của Toà án; kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.

Trưởng phòng: Đ/c Nhữ Đức Dũng

 

Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 03 đồng chí, Chuyên viên: 01 đ/c).

Trưởng phòng: đồng chí Nhữ Đức Dũng;  Phó trưởng phòng: Giáp Thị Thủy

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0204.3992116 -  email: phong10_vksnd@bacgiang.gov.vn

Trưởng phòng: 0942.772.408 - 02043992118 -  email: phong10_vksnd_tp@bacgiang.gov.vn

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:26,578,623
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.2.192

    Thư viện ảnh