.

Thứ ba, 29/11/2022 -21:27 PM

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ

 | 

 

CÁC ĐỒNG CHÍ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT CẤP HUYỆN (2015)

Đ/c Vi Văn Phác Đ/c Trương Văn Lịch Đ/c Nguyễn Văn Hộ

Đ/c Thân Hồng San Đ/c Trịnh Anh Tuấn Đ/c Lê Đình Tuấn
Đ/c Nguyễn Xuân Hồng Đ/c Nguyễn Trường Thọ Đ/c Lê Trung Kiên
   
Đ/c Hoàng Văn Quý    

 

CÁC ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG VIỆN KIỂM SÁT TỈNH (2015)

 

Đ/c Nguyễn Văn Quý

Đ/c Dương Văn Ba

Đ/c Giáp Anh Thông

Đ/c Phạm Thành An

Đ/c Giáp Văn Thơ

Đ/c Đỗ Văn Đức

Đ/c Đặng Văn Thụ Đ/c Đoàn Thị Huyền Đ/c Nguyễn Thị Huệ
Đ/c Nguyễn Văn Vĩnh Đ/c Nguyễn Ngọc Cường Đ/c Ngô Văn Tuấn


CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VIỆN KIỂM SÁT TỈNH (2015)

Đ/c Nguyễn Văn Nam

Đ/c Nguyễn Văn Thu

Đ/c Nguyễn Đình Điển

Đ/c Ngô Hữu Xuân

Đ/c Hoàng Đức Trình

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết

Hoàng Tùng Đ/c Nhữ Đức Dũng Đ/cNguyễn Thị Thanh Xuân
 
Đ/c Nguyễn Thị Kim Huyền   Đ/c Nguyễn Thế Anh

 

CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT CẤP HUYỆN (2015)

Đ/c Dương Đức Thanh Đ/c Ngô An Tâm Đ/c Nguyễn Ngọc Thắng
Đ/c Đinh Văn Khoa Đ/c Trần Thị Hoà Đ/c Đặng Phương Thuý
Đ/c Nguyễn Văn Bảo Đ/c Nguyễn Văn Hưng Đ/c Mè Văn Hội
Đ/c Nguyễn Văn Dũng Đ/c Lưu Thị Lệ Phương Đ/c Nguyễn Tuấn Hải
Đ/c Vi Đức Ninh Đ/c Trần Thị Huệ Đ/c Trần Lệ Toàn
     
Đ/c Phạm Thu Hà Đ/c Vũ Anh Tuấn Đ/c Đặng Bá Hưng
 
Đ/c Nguyễn Mậu Sơn Đ/c Nguyễn Ngọc Ước  

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,710,469
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.236.18.161

    Thư viện ảnh