.

Thứ hai, 25/10/2021 -17:24 PM

Ban biên tập Trang tin điện tử

 | 

Ngày 28/9/2011 Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định số 1137 /QĐ-VKS thành lập Ban biên tập Trang tin điện tử (website) của VKSND tỉnh Bắc Giang. Ban biên tập do đ/c Viện trưởng làm Trưởng Ban, 1 đ/c Phó Viện trưởng làm Phó Ban; Ban biên tập còn có các Ủy viên, Tổ giúp việc. Hiện nay Ban biên tập gồm có: 

1. Đồng chí Vũ Mạnh Thắng - Viện trưởng - làm Trưởng ban biên tập

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Viện trưởng - làm Phó ban biên tập

3. Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Chánh Văn phòng - làm Uỷ viên.

4. Đồng chí Nhữ Đức Dũng - Trưởng phòng TKTP và CNTT- làm Ủy viên đồng  thời  là Thư ký Ban biên tập.

5. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cường - Trưởng phòng 2 - làm ủy viên.

6. Đồng chí Phạm Thành An - Trưởng phòng 11 làm - ủy viên.

7. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Phó Trưởng phòng 9 - làm ủy viên.

8. Đồng chí Lương Kim Thanh - Phó trưởng phòng 8 -  làm ủy viên

Giúp việc cho Ban biên tập gồm có các đồng chí:

1. Nguyễn Văn Tuấn - Phó Văn phòng

2. Nguyễn Thế Anh - Phó Văn phòng

3. Hoàng Mạnh Thắng - cán bộ phòng TKTP và CNTT.

4. Đồng chí Hoàng Văn Thắng - Cán bộ phòng 15.

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:19,976,659
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.214.224.207

    Thư viện ảnh