.

Thứ tư, 12/06/2024 -22:10 PM

Ban biên tập Trang tin điện tử

 | 

Ngày 28/9/2011, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định số 1137 /QĐ-VKS thành lập Ban biên tập Trang tin điện tử (website) của VKSND tỉnh Bắc Giang. Ban biên tập do đ/c Viện trưởng làm Trưởng Ban, 1 đ/c Phó Viện trưởng làm Phó Ban; Ban biên tập còn có các Ủy viên, Tổ giúp việc.

Ngày 17/2/2022, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định số 381/QĐ-VKS về kiện toàn Ban biên tập- Trang tin điện tử của VKSND tỉnh Bắc Giang gồm:

1. Đ/c Nguyễn Xuân Hùng- Viện trưởng- Trưởng Ban biên tập;

2. Đ/c Nguyễn Văn Lượng- Phó Viện trưởng- Phó Ban biên tập;

3. Đ/c Nguyễn Thế Anh- Chánh Văn phòng- Thành viên;

4. Đ/c Hoàng Văn Quý- Trưởng phòng 2- Thành viên;

5. Đ/c Nguyễn Thị Hồng- Trưởng phòng 8- Thành viên;

6. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết- Trưởng phòng 9- Thành viên;

7. Đ/c Nhữ Đức Dũng- Trưởng phòng 10- Thành viên;

8. Đ/c Nguyễn Văn Tuấn- Kế toán trưởng- Thành viên;

9. Đ/c Hoàng Mạnh Thắng- Kiểm tra viên VPTH- Thành viên;

10. Đ/c Nguyễn Hải Anh- Kiểm tra viên VPTH- Thành viên.

- Tổ thư ký giúp việc cho Ban biên tập gồm:

1. Đ/c Hoàng Văn Thắng- Cán bộ Phòng 15;

2. Đ/c Phạm Thành Quý- Chuyên viên Phòng 7.

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,155,693
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.239.170.244

    Thư viện ảnh