.

Thứ sáu, 01/12/2023 -19:39 PM

Giới thiệu

Giới thiệu chung Thành phố Bắc Giang nằm cách Thủ đô Hà Nội 50 km về phía Bắc, cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 110 km về phía Nam, cách cảng Hải Phòng hơn 100 km về phía Đông. Thành phố Bắc Giang là đô thị loại III, là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị  - xã hội của tỉnh Bắc Giang. Địa giới hành chính: Phía Đông giáp huyện Lạng Giang; phía Tây giáp huyện Việt Yên; phía Nam-Tây Nam giáp huyện Yên Dũng; phía Bắc giáp huyện Tân Yên. Thành phố Bắc Giang có 66,45 km2 diện tích
1. Giới thiệu Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang nằm trong cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang. Uỷ ban kiểm sát họp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng sau đây: Việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác, Chỉ thị, Thông tư và Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;Xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm để báo cáo với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân tỉnh. Những vụ án
1. Giới thiệu Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang quyết định thành lập để lãnh đạo, tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang. Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang trong việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện chức năng nhiệm vụ và c
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, có chức năng nhiệm vụ sau:  Hàng năm căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng chương trình công tác và các báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; Tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm s
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang là đơn vị tham mưu giúp Viện trưởng thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc phục vụ cho hoạt động của ngành Kiểm sát Bắc Giang, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002. Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các chế độ báo cáo thống kê của Viện kiểm sát hai cấp; chủ trì, phối hợp
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, có chức năng nhiệm vụ sau:  Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới; Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo đúng quy định của pháp luật; Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận,
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng 9 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, có chức năng nhiệm vụ sau:  Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng dân sự. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau: Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự, h
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng 8 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, có chức năng nhiệm vụ sau:  Thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đúng luật định. Thường kỳ hoặc bất thường kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam; kiểm tra hồ sơ tài liệu của cơ quan cùng cấp và cấp dưới có trách nhiệm tạm giữ, tạm giam, quản lý gi
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng 7 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, có chức năng nhiệm vụ sau:  Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử. Tham mưu đề xuất với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định hình sự của Toà án nhân dân các

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:26,577,940
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.2.192

    Thư viện ảnh