.

Thứ ba, 28/03/2023 -15:04 PM

2.5. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc tạm giữ, tạm giam.

 | 

- Tiếp nhận và giải quyết những khiếu nại, đề nghị có liên quan đến việc tạm giữ, tạm giam như họ khiếu nại về thời hạn tạm giữ, tạm giam, về chế độ tạm giữ, tạm giam, chế độ thăm gặp, lưu ký, việc thực hiện các chế độ bảo đảm quyền lợi về vật chất cũng như tinh thần đối với họ mà Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam có trách nhiệm thực hiện.

- Nghiên cứu, phân loại, nếu thấy cần thiết có thể trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại; người tố cáo, người bị tố cáo và những người có liên quan để xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo;

- Trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam.

- Đề xuất với Lãnh đạo Viện ra kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu xử lý những hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam; chuyển đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và theo dõi kết quả giải quyết của cơ quan, đơn vị đó.

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,741,746
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.200.171.156

    Thư viện ảnh