.

Thứ ba, 16/04/2024 -22:05 PM

2.2. Bất thường trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam

 | 

- Căn cứ khoản 2 Điều 7 Quy chế KSGG thì khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra ở nhà tạm giữ, trại tạm giam xét thấy cần phải kiểm sát thì phải tiến hành kiểm sát ngay bất kỳ thời gian nào, không kể là ngày hay đêm. Sau khi kiểm sát phải có kết luận bằng văn bản xác định nguyên nhân và hậu quả (nếu có) do hành vi vi phạm pháp luật gây ra. Yêu cầu Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam nơi đã kiểm sát có biện pháp chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật và xử lý người vi phạm pháp luật.

- Căn cứ khoản 3 Điều 7 Quy chế KSGG thì kiểm sát bất thường tại nhà tạm giữ, trại tạm giam thuộc cấp mình và cấp dưới phải do Viện trưởng, Phó Viện trưởng hoặc Kiểm sát viên được uỷ quyền tiến hành.

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,668,927
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.212.99.208

    Thư viện ảnh