.

Thứ hai, 27/05/2024 -05:20 AM

2.4. Gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam về việc giam, giữ.

 | 

- Căn cứ Điều 9 Quy chế KSGG thì khi tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, trong trường hợp cần thiết Kiểm sát viên gặp và hỏi người bị tạm giữ, tạm giam về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, đảm bảo cho việc thực hiện khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật. Do vậy, Kiểm sát viên được giao nhiệm vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam chỉ được gặp, hỏi những gì có liên quan đến việc tạm giữ, tạm giam.

- Nội dung hỏi của Kiểm sát viên:

+ Hỏi về việc tạm giữ, tạm giam có theo đúng quy định của pháp luật không?

+ Mọi chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam có được đảm bảo không?

+ Tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam và các quyền khác của họ không bị pháp luật tước bỏ có được tôn trọng không?

+ Quyền lợi của họ có được Trưởng nhà tạm giữ, giám thị trại tạm giam thực hiện theo đúng quy định của pháp luật không?.

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,962
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh