.

Thứ ba, 23/07/2024 -20:39 PM

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang

 | 

1. Giới thiệu

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang quyết định thành lập để lãnh đạo, tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang. Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang trong việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện chức năng nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ của ngành Kiểm sát tỉnh Bắc Giang.

Ban cán sự Đảng có một số nhiệm vụ, quyền hạn:

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo ngành Kiểm sát tỉnh Bắc Giang quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang, đồng thời thể chế hoá thành chương trình, kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang;

Lãnh đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ công tác trong ngành Kiểm sát Bắc Giang. Theo phân cấp quản lý cán bộ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự xem xét, quyết định các nội dung về công tác tổ chức cán bộ; xem xét ra Nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm đối với một số chức vụ, chức danh; quyết định thẩm tra, kết luận đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện tại;

Định kỳ báo cáo việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Tỉnh uỷ Bắc Giang, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác xây dựng ngành Kiểm sát Bắc Giang theo yêu cầu của Đảng, của ngành và kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng về công tác tổ chức cán bộ. Ban cán sự có trách nhiệm xem xét, quyết nghị, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao những vụ, việc do Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân yêu cầu, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

2. Cơ cấu tổ chức

Ban cán sự Đảng gồm có 05 đồng chí, Bí thư Ban cán sự Đảng: Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Viện trưởng; Ủy viên Ban cán sự gồm có: Đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Phó Viện trưởng; Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Phó Viện trưởng; Đồng chí Nguyễn Trường Thọ- Phó Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Kim Huyền - Trưởng phòng TCCB.

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,529,992
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.172.230.21

    Thư viện ảnh