.

Thứ sáu, 02/12/2022 -03:59 AM

Văn phòng tổng hợp

 | 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang là đơn vị tham mưu giúp Viện trưởng thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc phục vụ cho hoạt động của ngành Kiểm sát Bắc Giang, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002.

Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các chế độ báo cáo thống kê của Viện kiểm sát hai cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp (Công an tỉnh, Tòa án tỉnh ) về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm;

Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát tỉnh và các Viện kiểm sát huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, số liệu thống kê theo đúng chế độ bảo mật của nhà nước và quy định của ngành;

Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn công tác thống kê và công nghệ thông tin;

Tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng về công tác thông tin tuyên truyền, Trang tin điện tử, làm đầu mối cung cấp thông tin của Viện kiểm sát hai cấp với các cơ quan của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan thông tấn, báo chí, tuyên truyền ở địa phương

Tham mưu giúp Viện trưởng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý mọi hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh;

Cơ cấu tổ chức

Văn phòng gồm các bộ phận: Tổng hợp, Văn thư - Lưu trữ; Hành chính - quản trị; Kế toán - Tài vụ và xây dựng cơ bản; Lái xe - Phục vụ.

Văn phòng hiện có 21 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm tra viên: 02 đồng chí; cán bộ, nhân viên: 17 đồng chí)

Chánh Văn phòng: đ/c Nguyễn Thế Anh, Phó Văn phòng: đ/c Dương Mạnh Hùng

Đ/c Nguyễn Thế Anh - Chánh Văn phòng

Thông tin liên hệ

Số máy trực:  3.857407,  số máy fax:    3.858847-3.859683  -  email: vanphong_vksnd@bacgiang.gov.vn ,  

Văn thư:   vien_ksnd_vt@bacgiang.gov.vn , Chánh vp: vanphong_vksnd_tp@bacgiang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,730,710
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.52.167

    Thư viện ảnh