.

Thứ sáu, 01/12/2023 -20:31 PM

Triển khai các đạo luật về tư pháp

Để tải tài liệu về máy bấm vào đây.
Để tải tài liệu về máy bấm vào đây
Để tải tài liệu về máy bấm vào đây.
(Kiemsat.vn) - Pháp điển hóa quy định cụ thể, rõ ràng mức tối thiểu đến mức tối đa định lượng các chất ma túy để truy cứu trách nhiệm hình sự trong từng điều luật; thay đổi đơn vị tính từ “trọng lượng” thành “khối lượng” trong các điều luật để đảm bảo tính chính xác của đơn vị tính; đồng thời, bỏ hình phạt tử hình, quy định khung hình phạt nhẹ hơn so với Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999... Đó là những nội dung mới liên quan đến việc xử lý các tội phạm về ma túy được quy định trong BLHS năm 2015 nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải c
Từ ngày 04 - 06/4/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến 807 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân 04 cấp để triển khai tập huấn các đạo luật trong lĩnh vực tư pháp.  Ban biên tập Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang trích đăng video ghi lại nội dung buổi tập huấn để quý vị tham khảo.        
Từ ngày 04 - 06/4/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến 807 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân 04 cấp để triển khai tập huấn các đạo luật trong lĩnh vực tư pháp.  Ban biên tập Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang trích đăng video ghi lại nội dung buổi tập huấn để quý vị tham khảo.      
Từ ngày 04 - 06/4/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến 807 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân 04 cấp để triển khai tập huấn các đạo luật trong lĩnh vực tư pháp.  Ban biên tập Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang trích đăng video ghi lại nội dung buổi tập huấn để quý vị tham khảo.          
Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 thì phần truy tố của Viện kiểm sát được quy định tại Chương XV. Trong đó, Điều 166 quy định về thời hạn quyết định truy tố; Điều 167 quy định về bản cáo trạng. Theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì phần truy tố gồm 02 chương: Chương XVIII- Những quy định chung gồm 07 Điều từ Điều 236 đến Điều 242; Chương XIX- Quyết định việc truy tố bị can gồm có 07 Điều từ Điều 243 đến Điều 249. Như vậy, có thể thấy các vấn đề liên quan đến hoạt động truy tố của Viện kiểm sát đã được quan tâm đáng kể, tăng lên từ 04 Điều trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 lên 14 Điều trong Bộ

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:26,578,480
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.2.192

    Thư viện ảnh