.

Thứ năm, 30/05/2024 -16:35 PM

Bài viết trao đổi

Hoàn thiện các quy định pháp lí về nhân thân bị can - 15/06/2011

Những thông tin về đặc điểm nhân thân của bị can có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn bộ công tác giải quyết vụ án hình sự nói chung, điều tra vụ án nói riêng. Những thông tin này là căn cứ không thể thiếu của phần lớn các hành vi tố tụng và quyết định tố tụng. Trong khi ấy, những quy định pháp luật liên quan đến việc nghiên cứu và sử dụng các đặc điểm nhân thân của bị can trong hoạt động điều tra hình sự lại chưa đầy đủ, chưa cụ thể. Đó là thực tế khó chấp nhận và t...

Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội - 15/06/2011

Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội là trường hợp đặc biệt. Tính chất đặc biệt của trường hợp này là ở chỗ hình phạt được quyết định nhẹ hơn so với người đã thành niên phạm tội có các tình tiết khác tương đương và mức giảm nhẹ phụ thuộc vào mức tuổi của người phạm tội. Sở dĩ người chưa thành niên được hưởng chính sách giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của Nhà nước khi có hành vi phạm tội vì họ có đặc điểm đặc biệt về nhân thân. Người chưa thành niên l...

Một số ý kiến về miễn trách nhiệm hình sự - 15/06/2011

Miễn trách nhiệm hình sự là một chế định được quy định trong luật hình sự Việt Nam. Xác định đúng đắn nội dung, điều kiện và thủ tục miễn trách nhiệm hình sự có ý nghĩa lớn đối với các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong bài viết này chúng tôi muốn nêu ra một số ý kiến về việc xác định nội dung và điều kiện của miễn trách nhiệm hình sự. Trước hết để hiểu rõ nội dung của miễn trách nhiệm hình sự cần phải làm rõ nội dung trách nhiệm hình sự. Trách nhiệm hình sự là một...

Về vấn đề người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt nam - 15/06/2011

Qua nghiên cứu các quy định của BLHS về người chưa thành niên nói chung và người chưa thành niên phạm tội nói riêng, chúng tôi có một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật hình sự về vấn đề này như sau: 1- Điều 58 BLHS khi quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự sử dụng thuật ngữ “từ đủ… đến chưa đủ…”. Trong các quy định tại phần các tội phạm của BLHS liên quan đến người chưa thành niên phạm tội lại thường giới hạn một độ tuổi nào đó. Chúng tôi cho rằng cách sử...

Đối tượng chứng minh và nghĩa vụ chứng minh trong vụ án hình sự - 15/06/2011

Đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự bao gồm những sự kiện và tình tiết khác nhau, mà mỗi sự kiện, tình tiết nói riêng và tổng thể của chúng nói chung, đều phải được nghiên cứu, làm sáng tỏ một cách khách quan đầy đủ toàn diện và chính xác. Nội dung chủ yếu của đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự trước hết là cấu thành tội phạm. Đối tượng chứng minh và nghĩa vụ chứng minh trong vụ án hình sự. Đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự bao gồm những sự kiện và tình...

Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thực hành quyền công tố của kiểm sát viên - 26/05/2011

Hoạt động thực hành quyền công tố của kiểm sát viên (KSV) trong những năm qua đã và đang đem lại những thành quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động này còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót. Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới đã tổng kết: “Chất lượng công tác tư pháp nói chung chưa ngang tầm với nhu cầu và đòi hỏi của nhân dân; còn nhiều trường hợp bỏ lọt tội...

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,322
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh