.

Thứ hai, 04/03/2024 -09:51 AM

Phát huy tinh thần thực tiễn và sáng tạo của Điện Biên Phủ vào công cuộc cải cách tư pháp nói chung và công tác nghiệp vụ kiểm sát nói riêng

 | 

Chúng ta hãy phát huy tinh thần thực tiễn và sáng tạo của Điện Biên Phủ vào công cuộc cải cách tư pháp nói chung và công tác nghiệp vụ kiểm sát nói riêng”. Đó là khẩu hiệu thi đua trong phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủcủa Viện KSND huyện Việt Yên.

Như chúng ta đã biết, Chiến thắng Điện Biên Phủ đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới; thức tỉnh khát vọng giành độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức, nô dịch đứng lên đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Với tầm vóc và ý nghĩa to lớn đó, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã trở thành một trong những chiến công chói lọi nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta và đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện tiêu biểu – “làm thay đổi số phận thế giới”. Đó là chiến thắng của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Sức mạnh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của toàn dân, của cả nước. Phát huy tinh thần đó, toàn thể cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND huyện Việt Yên nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của ngành Kiểm sát nói chung và mỗi cán bộ kiểm sát nói riêng trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay. Cá nhân có mạnh thì tập thể mới mạnh, tập thể có mạnh thì ngành mới mạnh, ngành mạnh thì đất nước sẽ mạnh. Tập thể cán bộ, KSV Viện KSND huyện Việt Yên đều xác định mỗi cá nhân trong đơn vị cần có bước đột phá trong công việc để tạo nên sự thống nhất, sức mạnh tổng hợp góp phần tích cực vào thắng lợi chung của toàn ngành.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện ngày càng gia tăng với tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng và phức tạp đòi hỏi mỗi cán bộ kiểm sát cần phải nỗ lực, sáng tạo, bản lĩnh hơn nữa trong công tác để “ tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm”. Quý I/2014, tổng số vụ đơn vị thụ lý kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2013, trong khi đó, đội ngũ cán bộ, KSV có một số biến động do yêu cầu công tác của ngành... Chính vì vậy, khối lượng và áp lực công việc của mỗi cán bộ, KSV ngày càng gia tăng. Nhận thức rõ điều đó, để hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra, mỗi cá nhân trong đơn vị  đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, cùng chia sẻ, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn trong công tác cũng như trong cuộc sống. Mỗi người đều coi cơ quan như gia đình, coi đồng nghiệp như anh em, không để xảy ra tình trạng chia bè kéo phái, gây mất đoàn kết nội bộ. Bởi vậy, đã xây dựng được một tập thể trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cải cách tư pháp hiện nay, xứng đáng là một tập thể lao động xuất sắc trong ngành kiểm sát Bắc Giang.

Trong mọi hoạt động của mỗi người hay của mỗi đơn vị, bao giờ cũng vậy, muốn thành công phải có bản lĩnh và trí tuệ. Bản lĩnh là sự vững vàng, kiên định. Trí tuệ là sự minh mẫn, sáng suốt. Bản lĩnh và trí tuệ thường hòa quyện và thống nhất với nhau. “Phải có sự vững vàng, kiên định về tư tưởng thì mới minh mẫn, sáng suốt trong cách nghĩ, cách làm. Mặt khác, phải có sự minh mẫn, sáng suốt mới vững vàng, tự tin, dám làm và quyết làm.Trong chiến tranh, điều này thể hiện càng rõ. Tổ chức hay người lãnh đạo, chỉ huy có bản lĩnh vững vàng mới dám đánh và quyết đánh. Có dám đánh và quyết đánh mới sáng suốt biết đánh, tìm ra cách đánh”. Phát huy tinh thần đó, mỗi cá nhân lãnh đạo Viện KSND huyện Việt Yên luôn tìm tòi, nghiên cứu để nâng cao trình độ nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị để xứng đáng là những người lãnh đạo “ sáng suốt”, “ bản lĩnh” và “trí tuệ”. Tập thể lãnh đạo Viện KSND huyện Việt Yên luôn chủ trương đổi mới, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, tạo điều kiện để cán bộ, công chức trong đơn vị phát huy tinh thần học hỏi, sáng tạo. Lãnh đạo đơn vị chủ động, sâu sát hơn trong công tác lãnh, chỉ đạo để đề ra phương hướng, giải pháp và chỉ đạo kịp thời, đúng pháp luật. Thậm chí còn trực tiếp tham gia giải quyết các vụ, việc để tiếp tục trau dồi nghiệp vụ, nắm bắt thực tiễn, đề ra những phương pháp, sáng tạo cách làm mới để mỗi cán bộ, KSV học tập.

Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ- chiến thắng của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, mỗi cán bộ, KSV trong đơn vị đều thấm nhuần lời Bác dạy: cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.  Mỗi cán bộ, KSVđều một lòng phấn đấu hoàn thiện những phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống của người cán bộ cách mạng để thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của “ người đầy tớ, công bộc của nhân dân”. Bản lĩnh, trí tuệ của người cán bộ Kiểm sát thể hiện ở sự công bằng, sáng suốt, sự thật thà, ngay thẳng, có quan điểm, lập trường, thái độ đúng đắn khi giải quyết công việc, xử lý đúng pháp luật, không chủ quan, cẩn thận, tuyệt đối không được cẩu thả, làm việc gì cũng phải nghiên cứu xem xét một cách đầy đủ, toàn diện, không được qua loa, đại khái.Đặc biệt, tuyệt đối chống bệnh kiêu ngạo, luôn luôn khiêm tốn, cầu thị, hoạt động vì lợi ích của nhân dân. Có như vậy mới tạo được niềm tin của nhân dân vào cơ quan Viện kiểm sát nói riêng và các cơ quan pháp luật nói chung, nhận được sự ủng hộ của các cấp, các ngành để Viện KSND huyện Việt Yên luôn được công nhận là một tập thể có đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

 Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND huyện Việt Yên luôn nêu cao lòng yêu nước, tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua mọi thách thức, phát huy trí thông minh sáng tạo, làm nên một “Điện Biên Phủ” mới trong sự nghiệp cải cách tư pháp hiện nay.

 Vũ Thị Lành

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,333,250
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.76.25

    Thư viện ảnh