.

Thứ ba, 28/03/2023 -15:32 PM

1. CÔNG TÁC THỐNG KÊ TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 | 

Công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có nhiệm vụ thu thập, tổng hợp, phân tích và công bố các số liệu tổng hợp về tình hình tội phạm, về kết quả hoạt động thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân, về kết quả hoạt động giải quyết các vụ án hình sự và thi hành án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng; đáp ứng nhu cầu của hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trong ngành; đảm bảo vai trò chủ trì, phối hợp của Viện kiểm sát các cấp trong thống kê liên ngành các cơ quan tư pháp; cung cấp số liệu các chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Công tác thống kê được tổ chức và thực hiện ở các cấp kiểm sát, bao gồm Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự các cấp (gọi tắt là Viện kiểm sát các cấp) và các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất quản lý.

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,742,014
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.200.171.156

    Thư viện ảnh