.

Thứ hai, 27/05/2024 -05:08 AM

8. Thống kê và CNTT

Công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có nhiệm vụ thu thập, tổng hợp, phân tích và công bố các số liệu tổng hợp về tình hình tội phạm, về kết quả hoạt động thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân, về kết quả hoạt động giải quyết các vụ án hình sự và thi hành án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng; đáp ứng nhu cầu của hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trong ng
2.1. Điều tra thống kê Điều tra thống kê là hình thức tổ chức thu thập thông tin thống kê dựa vào các cuộc điều tra có tính chất chuyên môn tiến hành theo nội dung, phương pháp và kế hoạch quy định riêng cho mỗi cuộc điều tra. Đối tượng chủ yếu của các cuộc điều tra thống kê là những thông tin cần thu thập theo yêu cầu điều tra mà không được phản ánh thường xuyên qua chế độ báo cáo thống kê định kỳ. Điều tra thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân được tổ chức để thu thập thông tin thống kê phục vụ cho yêu cầu
HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU THỐNG KÊ     (Ban hành theo Quyết định số 758  ngày 03/12/2008 của Viện trưởng VKSNDTC) PHẦN I  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG I. Nguyên tắc tính các chỉ tiêu, tiêu thức thống kê:  1. Tính theo quyết định tố tụng mới nhất, tránh trùng lặp, tránh bỏ sót. (trước đây, nguyên tắc này thường gọi là nguyên tắc tính theo QĐ pháp lý cuối cùng, tránh trùng lặp, tránh bỏ sót).  Quyết định tố tụng mới nhất được hiểu là quyết định giải quyết gần nhất và đứng trước (hoặc trùng) so với ngày kết thú

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,865
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh