.

Thứ ba, 15/06/2021 -15:44 PM

Hợp đồng đã công chứng có được hủy bỏ không?

 | 

<>Hỏi

Tôi là Phạm Văn Q, tôi đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông A. Hợp đồng đã được công chứng. Chưa thực hiện việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất cho ông A. Nay ông A và tôi đều không muốn thực hiện việc chuyển nhượng này nữa. Vậy cho tôi hỏi, hợp đồng chuyển nhượng đất đã công chứng có được hủy bỏ không?

Phạm Văn Q- Hiệp Hòa

<>Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng năm 2014 thì Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Theo quy định của Bộ luật dân sự, các bên xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

Trường hợp ông và ông A ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng đã được công chứng. Nhưng ông và ông A vẫn có quyền tự nguyện, thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng.

Theo Điều 51 Luật Công chứng năm 2014 quy định: Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Nên ông và ông A phải đến tổ chức hành nghề công chứng làm thủ tục công chứng việc hủy bỏ hợp đồng theo quy định đã viện dẫn nêu trên./.

Ngô Thị Tươi- Viện KSND huyện Hiệp Hòa

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:18,847,912
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.236.170.171

    Thư viện ảnh