.

Thứ hai, 27/05/2024 -04:55 AM

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng dân cư?

 | 

<>Hỏi

Dòng họ Nguyễn Đình nhà tôi muốn làm thủ tục đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mục đích làm nơi thờ tự, nhà thờ dòng họ. Vì vậy, tôi xin hỏi việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm nhà thờ dòng họ thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện hay UBND cấp tỉnh.

<>Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 5 Điều 100 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”.

Tại Điều 105 Luật đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo…

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư…”

Như vậy, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư (làm nhà thờ họ) là của UBND cấp huyện./.

Giáp Thị Thủy- Phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,780
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh