.

Thứ hai, 27/05/2024 -05:29 AM

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân phụ thuộc vào từng thời điểm, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

 | 

<>Hỏi

Tôi và ông An mỗi người mua 100m2 đất do Ban quản lý thôn A, huyện Y bán trái thẩm quyền từ năm 1993, đã nộp số tiền 18 triệu đồng và có đầy đủ các giấy tờ xác nhận, phiếu thu tiền của thôn A. Năm 2020 ông An khởi kiện ra Tòa án yêu cầu UBND huyện Y thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được Tòa án chấp nhận. Ông An đã được UBND huyện Y cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2021.

Năm 2023 tôi cũng làm đơn đề nghị UBND huyện Y cấp giấy chứng nhận QSD đất cho tôi nhưng UBND huyện trả lời tôi không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận do khu vực đất mà tôi mua đã được giao cho Công ty B thực hiện dự án “Khu đô dịch vụ thương mại tổng hợp thị trấn A”, UBND huyện đã ban hành Thông báo thu hồi đất số 155/TB ngày 12/05/2022 theo trình tự quy định của pháp luật.

Tôi xin hỏi: UBND huyện Y trả lời tôi như vậy có đúng không? Ông An được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà tôi thì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đúng không?, quyền lợi của tôi sẽ được đảm bảo như thế nào?

<>Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai về các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 43 quy định

“3. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này”

Với quy định trên thì UBND huyên Y trả lời ông không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đúng vì “Không phù hợp quy hoạch” và “đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Ông An, đã kê khai, thực hiện các trình tự, thủ tục đề nghị và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2021 khi khu vực đất chưa có quy hoạch dự án và Thông báo thu hồi đất của UBND huyện Y nên UBND huyện Y cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông An là đúng.

Thời điểm năm 2023, Ông đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi UBND huyện đã có Thông báo thu hồi đất số 155/TB năm 2022 nên không thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn liền với đất như trả lời của UBND huyện Y. Quyền lợi của ông sẽ được UBND huyện Y đảm bảo trong quá trình thực hiện việc thu hồi, bồi thường giá trị về đất khi thực hiện dự án theo quy định của pháp luật./.

Giáp Thị Thủy- Phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,990,029
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh