.

Thứ ba, 23/07/2024 -22:29 PM

Tôi bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có đúng hay không?

 | 

<>Hỏi

Tôi hiện đang cư trú tại thành phố Bắc Giang. Tháng 6/2020 tôi bị Tòa án thành phố Bắc Giang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đã chấp hành xong tháng 6/2022. Ngày 18/7/2022, Ủy ban nhân dân phường nơi tôi cư trú có Quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy đối với tôi. Ngày 08/9/2022, tôi có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và bị Ủy ban nhân dân phường lập biên bản và thông báo lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 07/10/2022, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với tôi trong thời hạn 20 tháng.

Vậy tôi xin hỏi việc Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với tôi như vậy có đúng pháp luật hay không?

(Trần Văn B– thành phố Bắc Giang)

<>Trả lời có tính chất tham khảo

Trần Văn B có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú được cơ quan có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy nên thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộctheo quy định tạikhoản 4 Điều 32 Luật phòng, chống ma túy năm 2021 “Trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện”.

Vì vậy, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Văn B là đúng quy định của pháp luật.

(Trả lời có tính chất tham khảo).

Trần Văn Trí- VKSND thành phố Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,531,070
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.172.230.21

    Thư viện ảnh