.

Thứ ba, 23/07/2024 -21:51 PM

Tranh chấp giữa các thành viên công ty?

 | 

<>Hỏi

Công ty cổ phần HL (viết tắt là công ty) có 5 thành viên góp vốn và là thành viên Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Văn Q là giám đốc và là người đại diện theo pháp luật (viết tắt là ông Q), tôi là thành viên Hội đồng quản trị của công ty. Điều lệ của công ty có quy định nếu ông Q vay vốn của Ngân hàng thì phải được các thành viên Hội đồng quản trị của công ty đồng ý bằng văn bản. Ngày 30/5/2020 ông Q ký hợp đồng tín dụng vay tiền Ngân hàng A và được giải ngân số tiền 01 tỷ đồng (hồ sơ vay vốn có Biên bản họp thành viên hội đồng quản trị có ông Q và chị C tham dự và ký vào biên bản). 

Sau khi nhận được tiền của Ngân hàng, ông Q không sử dụng tiền vào mục đích phát triển kinh doanh của công ty mà sử dụng cá nhân hết và vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên Ngân hàng A khởi kiện yêu cầu công ty phải trả 01 tỷ đồng số tiền gốc và lãi theo hợp đồng tín dụng.

Quá trình giải quyết tại Tòa án, ông Q khai và cho rằng công ty phải thanh toán trả nợ số tiền gốc và lãi cho ngân hàng theo đơn khởi kiện chứ ông Q không phải thanh toán số tiền này (vì ông Q có Biên bản họp thành viên hội đồng quản trị đồng ý cho vay tiền).

Biên bản họp thành viên hội đồng quản trị có ông Q và chị C ký kết đồng ý cho ông Q đại diện công ty vay vốn ngân hàng nêu trên có hợp pháp không?

Tôi và các thành viên trong công ty có được tham gia tố tụng trong vụ án không? Tư cách tố tụng của chúng tôi là gì?

Hợp đồng tín dụng mà ngân hàng với ông Q ký kết có hợp pháp không? Ai phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân hàng.

<>Trả lời có tính chất tham khảo

Theo trình bày của bạn thì Điều lệ công ty đã quy định khi công ty (người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Q) ký kết vay vốn ngân hàng phải được sự đồng ý của các thành viên hội đồng quản trị của công ty và bằng văn bản. Việc họp thành viên hội đồng quản trị chỉ có ông Q và chị C (2/5 thành viên hội đồng quản trị) đồng ý vay vốn ngân hàng là thực hiện không đúng Điều lệ của công ty nên Biên bản này không đúng quy định, không hợp lệ. 

Bạn và các thành viên hội đồng quản trị của công ty được tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan đến vụ án.

Tòa án phải đưa các thành viên Hội đồng quản trị của công ty tham gia tố tụng, ghi lời khai của các thành viên hội đồng quản trị của công ty và đánh giá tính hợp pháp của hợp đồng tín dụng đã ký kết nêu trên làm căn cứ quyết định nghĩa vụ trả nợ của ông Q với ngân hàng.  

Giáp Thị Thủy- Phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,530,674
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.172.230.21

    Thư viện ảnh