.

Thứ sáu, 02/12/2022 -02:58 AM

Người đang bị tạm giữ, tạm giam có được tham gia bầu cử hay không?

 | 

<>Hỏi

Tôi được biết công dân nếu có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì được phát phiếu cử tri để đi bỏ phiếu. Vậy tôi xin hỏi những người đang bị tạm giữ, tạm giam thì có được tham gia bầu cử hay không; nếu được tham gia bầu cử thì thực hiện quyền bầu cử như thế nào ?

Nguyễn Văn S– Sơn Động, Bắc Giang

<>Trả lời có tính chất tham khảo

Tại điểm b khoản 1 Điều 9 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy định: Người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tại khoản 5 Điều 29 và khoản 4 Điều 69 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định:

- Cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giữ, tạm giam.

- Cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam được Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến nhà tạm giữ, trại tạm giam để cử tri nhận phiếu và thực hiện quyền bầu cử.

Như vậy, những người đang bị tạm giữ, tạm giam có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giữ, tạm giam và được Tổ bầu cử phát phiếu cử tri để thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.

(Trả lời có tính chất tham khảo).

Lương Bích Hảo- Phòng 2 VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,730,493
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.52.167

    Thư viện ảnh