.

Thứ sáu, 02/12/2022 -04:16 AM

Hỏi về quyền bầu cử?

 | 

<>Hỏi

Đối tượng đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp có được tham gia thực hiện quyền bầu cử hay không?

Đỗ Thị Lam - huyện Hiệp Hòa

<>Trả lời có tính chất tham khảo

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp: Số 85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định:

- Khoản 1 Điều 29 "Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này".

- Khoản 5 Điều 29 "Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc".

- Khoản 1 Điều 30 "Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri".

Như vậy, căn cứ vào những quy định nêu trên thì đối tượng đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được ghi tên vào danh sách cử tri để tham gia thực hiện quyền bầu cử.

Hoàng Đức Trình - Phòng 10

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,730,751
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.52.167

    Thư viện ảnh