.

Thứ năm, 30/05/2024 -17:41 PM

7. Khiếu tố

1.1. Công tác tiếp công dân. - Căn cứ Điều 3 Quy chế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát ban hành kèm theo Quyết định số 59/2006/QĐ-VKSTC-V7 ngày 06/02/2006 của Viện trưởng VKSNDTC ( Sau đây giọ tắt là Quy chế 59) thì: + Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm bố trí phòng tiếp công dân tại trụ sở cơ quan ở vị trí thuận tiện. Phòng tiếp công dân phải có biển đề: “Phòng tiếp công dân”, c
2.1. Nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện việc kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo. Căn cứ Điều 22, Quy chế 59 thì: - Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới (Cơ quan điều tra, Toà án, cơ quan Thi hành án, cơ quan khác được giao tiến hành một số hoạt động điều tra) theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và thi hành án. - Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ của mình v
- Nội dung công tác quản lý Nhà nước: Căn cứ Điều 25 Quy chế 59 thì nội dung quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo bao gồm: + Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư, quy chế và quy định về tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. + Hướng dẫn, kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp. + Tập huấn nghiệp vụ giải
       

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,830
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh