.

Thứ ba, 06/12/2022 -23:52 PM

Tăng trưởng GDP năm 2011 đạt 5,89 %

 | 

Ngày 29/12, Tổng cục Thống kê đã công bố số liệu thống kê kinh tế- xã hội năm 2011. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2011 tăng 5,89% so với năm 2010. Cũng trong năm qua, chính sách an sinh xã hội được chú trọng, đời sống đại bộ phận dân cư có những cải thiện, lạm phát đã và đang được kiềm chế và có xu hướng giảm.

Theo Tổng cục Thống kê, GDP năm 2011 tăng đều trong cả ba khu vực, trong đó quý I tăng 5,57%; quý II tăng 5,68%; quý III tăng 6,07% và quý IV tăng 6,10%.

Xuất khẩu hành hóa

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước năm nay tuy thấp hơn mức tăng 6,78% của năm 2010 nhưng trong điều kiện tình hình sản xuất rất khó khăn và cả nước tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thì mức tăng trưởng trên là khá cao và hợp lý.

Trong 5,89% tăng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4%, đóng góp 0,66 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,53%, đóng góp 2,32 điểm phần trăm và khu vực dịch vụ tăng 6,99%, đóng góp 2,91 điểm phần trăm. 

 Cùng với mức tăng hợp lý của GDP, trong năm 2011, chính sách an sinh xã hội đã được chú trọng. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương nên nhìn chung đời sống đại bộ phận dân cư có những cải thiện. Thiếu đói giáp hạt ở khu vực nông thôn đã giảm 21,7% về số hộ và giảm 14,6% về số nhân khẩu thiếu đói so với năm 2010. 

Trong năm 2011, Chính phủ đã phân bổ 2.740 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 550 tỷ đồng vốn sự nghiệp cho 62 huyện nghèo trên cả nước. Theo báo cáo sơ bộ của 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo trong năm 2011 là 3.213 tỷ đồng, bao gồm: 1.269 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng chính sách; 988 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo và 956 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác. 

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ ngày 19/5/2011 về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020, đến nay đã có hơn 500 nghìn hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi; 14 triệu người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 2,5 triệu học sinh nghèo được miễn, giảm học phí; 20 nghìn hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở...

Nhữ Đức Dũng

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,771,709
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.52.167

    Thư viện ảnh