.

Thứ ba, 29/11/2022 -20:50 PM

Bắc Giang: Tổng kết 6 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

 | 

Ngày 15/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2005-2010; triển khai phương hướng, nhiệm vụ thực hiện giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Qua 6 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh; cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chương 

trình, mục tiêu đề ra theo Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 52/BCĐ130/CP của Ban Chỉ đạo Trung ương; trong đó, đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Kết quả, trong toàn tỉnh đã có 2.763 tin bài, 99 phóng sự, 01 chuyên trang về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; mở 221 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tuyên truyền cho 10.196 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình gắn với phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; công tác đấu tranh, xử lý tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em đã được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đã phát hiện, khởi tố 37 vụ 65 bị can về các tội có liên quan đến buôn bán phụ nữ, trẻ em, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp thụ lý giải quyết 30 vụ 55 bị can, đã truy tố 30 vụ 55 bị can; Tòa án nhân dân các cấp đã đưa ra xét xử 30 vụ 55 bị cáo liên quan đến buôn bán phụ nữ, trẻ em... Công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về đạt kết quả, đã hỗ trợ cho 55 nạn nhân số tiền trên 72,5 triệu đồng; huy động các nguồn lực xã hội giúp đỡ phụ nữ bị buôn bán trở về như: tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho chị em vay vốn phát triển sản xuất...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh khen thưởng

các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm

buôn bán phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2005-2010

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chương trình vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thời gian qua chưa được thực hiện một cách triệt để, sâu rộng, thường xuyên, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về mới được quan tâm hỗ trợ ban đầu, chưa có chính sách giúp đỡ, hỗ trợ mang tính tổng thể, bền vững nhất là việc dạy nghề, tạo công ăn việc làm, chữa bệnh, phục hồi tâm lý... cho nạn nhân nên hiệu quả chưa bền vững; hầu hết Tiểu Ban Chỉ đạo huyện, thành phố chưa bố trí được kinh phí cho Chương trình; ...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thời gian qua. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và công tác phòng, chống tội phạm mua bán người nói riêng, trong đó quan tâm đến đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa..., lồng ghép Chương trình 130 với các chương trình kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương, xây dựng xã, phường không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm mua bán người, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, để kịp thời tấn công, truy quét tội phạm mua bán người. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời; đồng thời động viên, trang bị kỹ năng sống, dạy nghề, tạo việc làm phù hợp với nạn nhân bị mua bán trở về, để xóa bỏ những mặc cảm với bản thân sớm hòa nhập với cộng đồng. Đồng thời đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống tội phạm mua bán người để kịp thời tham mưu xử lý hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình của địa phương; Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân các cấp chủ động phối hợp với các cấp chính quyền để tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, 25 tập thể, cá nhân đã được Chính phủ, Bộ Công an, Tổng Cục cảnh sát, UBND tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2005-2010./.

Theo Cổng thông tin điện tử

của UBND tỉnh Bắc Giang

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,710,230
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.236.18.161

    Thư viện ảnh