.

Thứ ba, 30/11/2021 -16:51 PM

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì họp BCĐ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X)

 | 

Sáng 26/6/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì họp Ban chỉ đạo (BCĐ) sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự buổi họp có các đồng chí là thành viên BCĐ của tỉnh.

Ông Vũ Đình Phượng, Thường trực BCĐ tỉnh trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ tỉnh.

Ngày 09/4/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 608-QĐ/TU về việc thành lập BCĐ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gồm 24 đồng chí; đồng chí Lại Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Ngày 03/5/2013, BCĐ tỉnh đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất. Tại phiên họp này, BCĐ tỉnh đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và các tổ giúp việc của BCĐ.

Tại phiên họp lần thứ hai này, Trưởng BCĐ đã yêu cầu các thành viên báo cáo kết quả tổng hợp từ các ngành, các địa phương; kết quả chỉ đạo kiểm tra địa bàn theo sự phân công của Trưởng BCĐ. Đến nay, Tổ biên tập đã nhận 25 báo cáo của các sở, ban, ngành; 03 đơn vị chưa có báo cáo. Đã có 7/10 huyện, thành phố thành lập BCĐ để thống kê, rà soát, xây dựng báo cáo, 10/10 huyện, thành phố đã có báo cáo gửi Tổ biên tập. Đánh giá chung cho thấy, hầu hết báo cáo của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đều đảm bảo các yêu cầu do BCĐ tỉnh đề ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn - Trưởng BCĐ tỉnh ghi nhận, đánh giá tốt công tác của các thành viên BCĐ tỉnh; biểu dương các sở, ngành, địa phương có báo cáo đúng tiến độ; đồng thời Phó Chủ tịch cũng nhắc nhở, phê bình các sở, ngành chưa tổng hợp báo cáo gửi về Tổ biên tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - thường trực của BCĐ tỉnh thời gian tới tiếp tục đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo tới Tổ biên tập; yêu cầu huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị sơ kết cấp huyện để làm điểm. Về dự thảo Báo cáo sẽ trình tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) cấp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần có các kết quả minh chứng cho việc Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, sự khác biệt trước và sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết 7; những vướng mắc, hạn chế để kiến nghị với các cấp, ngành; các thành viên BCĐ cần nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Tổ biên tập.

Theo dự kiến, Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 26/7/2013 tại Bắc Giang.

Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X), mục tiêu tổng quát để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là: Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hoà giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn; nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh, tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 47-CTr/TU, ngày 03/10/2008 để triển khai thực hiện; UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 12/3/2009 để thực hiện Chương trình hành động số 47-CTr/TU.

 

Theo Cổng TTĐT Bắc Giang
 
 
 

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:20,299,522
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.89.204.127

    Thư viện ảnh