.

Thứ ba, 28/03/2023 -16:04 PM

Phông chữ tiếng Việt TCVN3 trên phần mềm thống kê cài trên windows 7

 | 

Phần mềm thống kê tháng và các phần mềm thống kê 6 tháng, 12 tháng của ngành Kiểm sát đều sử dụng bộ mã ký tự TCVN3-ABC, vì vậy để có thể gõ được tiếng Việt và phần mềm hiển thị được tiếng Việt bắt buộc các máy tính phải cài đặt bộ mã ký tự TCVN3-ABC (Vietkey 2000). Trường hợp máy tính sử dụng internet và để hiển thị tiếng Việt thì cần sử dụng bộ mã ký tự Unicode ( ví dụ như phần mềm Quản lý án hình sự, phần mềm quản lý văn bản...). Để sử dụng song song hai mục đích, cách tốt nhất là cài đặt cả Vietkey 2000 và Unikey, trong đó Vietkey dùng cho phần mềm thống kê, Unikey dùng cho gõ Uncode văn bản và trên internet. 

 

Tải bộ font TCVN3-ABC

Tải về máy tính phần mềm 

Hướng dẫn sử cài đặt font hệ thống theo TCVN 3 trên Windows 7:

Đầu tiên, sau khi tải Vietkey về máy tính cần cài đặt và thực hiện các bước sau:

 

Bước 1: Đầu tiên bấm phải chuột vào màn hình Desktop khi đó màn hình sẽ hiện lên như sau:

Bước 2: Chọn chức năng Personalize khi đó màn hình hiện lên như sau:

Bước 3: Chọn Window Color:

Bước 4: Chọn Advanced ppearance settings… khi đó màn hình hiện lên như sau:

Bước 5: - Chọn vào các thanh tiêu đề, các vị trí cần sử dụng font TCVN 3 như Active Title Bar, Menu Bar, Icon...

(Item: ) ta chọn các font tương ứng ( ví dụ: MS Sans Serif).

   -  Chọn Apply để lưu font chọn.

   -  Sau đó OK thoát.

Bước 6: - Vào cửa sổ Start lệnh gõ regedit tìm đến vị trí: HKEY_LOCAL_MACHINE,

Software, Microsoft, Windows NT, CurrentVersion, Fonts

-   Tiếp theo chọn đến MS Sans Serif 8, 10, 12

-   Tiếp theo bấm chuột phải vào chọn Modify… hoặc bấm đúp chuột vào đó và thay Data thành tên thư mục chứa font hệ thống TCVN 3. (Tùy theo khi cài đặt chọn vị trí nào để TCVN 3 sẽ lấy đường dẫn ở đó). Mặc định của hệ thống thường tron Win 7 nếu cài bộ Vietkey2000 thường là: C:\Program Files (x86)\Vietkey2000\Sserife.font chúng ta sửa tên font Sserife.font thành Ms Sans Serif như sau C:\Program Files\Vietkey2000\Ms Sans Serif rồi copy- pate vào.

Bước 7: Khởi động lại máy tính và xem kết quả./.

Nhữ Dũng

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,742,310
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.200.171.156

    Thư viện ảnh