.

Thứ hai, 25/10/2021 -18:15 PM

Chấn chỉnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

 | 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Chỉ thị về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội (Ảnh minh họa). BGP/Hải Huyền

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh về Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức trong thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội. Không lạm dụng công quỹ, phương tiện, tài sản công phục vụ mục đích cá nhân. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội văn minh, tiết kiệm. Các gia đình đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống. Chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự an toàn xã hội. Khuyến khích các địa phương hỗ trợ kinh phí cho việc xây dựng nghĩa trang nhân dân theo quy hoạch và các trường hợp hỏa táng. Tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hướng dẫn những nghi thức phù hợp nhằm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đề xuất các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục; khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ chức việc cưới văn minh, tiết kiệm ở nhà hàng, nhà văn hóa hoặc nhà riêng. Kịp thời tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ.

Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước có nội dung về việc cưới, việc tang, lễ hội. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở các sở, các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở và chính quyền các địa phương.

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản phê bình địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hộ gia đình tổ chức đám cưới lãng phí, vụ lợi; dựng rạp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, sử dụng loa đài quá to; tổ chức trao quà cưới phô trương bằng vàng, bạc gây phản cảm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư; vi phạm trật tự an toàn giao thông, ăn uống linh đình, nhiều ngày, cưới nhiều nơi, mời nhiều khách; đám tang, lễ hội không thực hiện nếp sống văn minh, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, vận động nêu gương mô hình tốt, cách làm hay; phê phán những hành vi, biểu hiện tiêu cực, trái với thuần phong mỹ tục trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò người đứng đầu, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dòng họ...; lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

* Xem chi tiết Chỉ thị tại đây./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:19,976,880
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.214.224.207

    Thư viện ảnh