.

Thứ hai, 25/10/2021 -17:48 PM

Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 | 

Chiều ngày 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thân Văn Khoa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lại Thanh Sơn, Dương Văn Thái, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Ánh Dương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy cùng 56 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến.

Thời gian qua, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thông qua những hình thức phong phú, việc làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc học và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, kênh thông tin phong phú, nội dung sâu rộng, cụ thể… nhằm tạo không khí phấn khởi, thi đua học tập và làm theo gương Bác trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh xây dựng kế hoạch cá nhân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Tiêu biểu như Thành ủy Bắc Giang, các Huyện ủy: Hiệp Hòa, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh…

Đồng thời chỉ đạo 100% cấp ủy cấp huyện, cấp xã đăng ký nhiệm vụ trọng tâm, việc bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Năm 2017, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm đạt trên 90%, tiêu biểu như: Thành phố Bắc Giang, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Lục Nam, Yên Dũng…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thân Văn Khoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc

trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Ảnh: BGĐT/Vân Anh

Toàn tỉnh có 19 tập thể, 37 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng. Ảnh: BGĐT/Vân Anh

Cùng với đó, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng, quan tâm. Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị. Tiêu biểu như: Đảng bộ huyện Tân Yên, Lạng Giang; Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh… Qua đó, đóng góp thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, nhân rộng và cổ vũ phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Góp phần tạo nên sự tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều kết quả tích cực, nổi bật vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, cụ thể như: Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung của Chỉ thị nên chưa thực sự gương mẫu; có biểu hiện ngại va chạm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; nhiều đơn vị khi xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện còn biểu hiện tính hình thức, mang tính phong trào, chưa sát với tình hình thực tiễn…

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị và các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng chí khẳng định, kết quả đó đã tạo động lực thi đua sâu rộng giữa các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin tưởng của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên… Trong phong trào xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về tự tu dưỡng, rèn luyện tư cách, đạo đức; sự cống hiến, trách nhiệm cao, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng, vì lợi ích chung của nhân dân.

Tuy nhiên, đâu đó trong quá trình thực hiện Chỉ thị còn có biểu hiện hình thức, hô hào, khẩu hiệu, lãng phí, phô trương; một số cán bộ, đảng viên chưa chủ động học tập Chỉ thị một cách tự giác, còn mang tính phong trào… Đó là những biểu hiện hoàn toàn xa lạ và đi ngược lại với tư cách, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự soi rọi và sửa mình trong mọi hoàn cảnh.

Thời gian tới, để việc thực hiện Chỉ thị đi vào chiều sâu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp cần chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phải coi việc học tập và làm theo gương Bác là nhiệm vụ thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi; tránh tình trạng lúc thì “như gió như bão” lúc thì lại “lặng im như tờ” trong công tác tuyên truyền. Cùng đó, cần gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện các Nghị quyết khác của Đảng, nhất là các Nghị về xây dựng Đảng gần đây nhằm tạo chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng tổ chức Đảng. Một nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng là phải đề cao tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng cấp ủy các cấp.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị cũng như các Nghị quyết của Đảng phải thấm nhuần phương châm “xây đi liền với chống”; nghĩa là phải thực hiện song hành việc xây dựng những điển hình tiên tiến, những tấm gương có trách nhiệm vì dân, vì nước và chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm…

Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến, sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) với những nội dung hệ trọng, mang tính chiến lược của Đảng vừa được thông qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân

có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Nhân dịp này, 19 tập thể và 37 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW./.

Nguồn: BGP/Nguyễn An

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:19,976,769
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.214.224.207

    Thư viện ảnh