.

Thứ tư, 27/09/2023 -02:35 AM

Bắc Giang: Ký kết Kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp.

 | 

Chiều ngày 12/10, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Lễ ký Kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp (CCTP) giai đoạn 2015 – 2020 giữa Ban Chỉ đạo CCTP và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Thân Văn Khoa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP phát biểu tại buổi lễ.

Chủ trì Lễ ký kết có các đồng chí: Thân Văn Khoa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP; Bùi Văn Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP; Tống Ngọc Bắc - UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính; Phạm Mạnh Thường – UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Mạnh Thắng – TUV, Viện trưởng VKSND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP; Đặng Văn Nguyên – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch HĐPHPBGDPL; Thân Văn Quang – TUV, Chánh án TAND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và một số ban, ngành liên quan.

Dự thảo Kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 – 2020 được Viện KSND tỉnh (Cơ quan thường trực của BCĐ CCTP) và Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL) phối hợp tham mưu xây dựng.

Mục đích của việc ban hành Kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ CCTP; làm chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là cơ quan tư pháp về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và đổi mới tổ chức, hoạt động tư pháp; tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân tạo sự ủng hộ, đồng thuận xã hội và tham gia của nhân dân, tổ chức vào công tác cải cách tư pháp.

Nội dung, phạm vi thông tin, tuyên truyền, phổ biến được thực hiện theo quy định của Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/8/2014 của BCĐCCTP Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, trong đó có nội dung trọng tâm tuyên truyền về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân,...

Theo kế hoạch, hai bên sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động tư pháp thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm; các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, các huyện, thành phố; lồng ghép vào nội dung, chương trình giảng dạy pháp luật ở các khóa đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp...Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi về lý luận và thực tiễn trong CCTP, hoạt động tư pháp của nước ta, của tỉnh và kinh nghiệm CCTP của các tỉnh bạn.

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, đồng chí Thân Văn Khoa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP đã đánh giá cao một số kết quả đạt được trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thời gian qua, đồng thời biểu dương sự chủ động, tích cực của Viện KSND tỉnh và Sở Tư pháp trong việc tham mưu giúp Ban Chỉ đạo CCTP và Hội đồng PHPBGDPL chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó đồng chí cũng lưu ý một số nội dung trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp, đó là: nội dung thông tin, tuyên truyền phải đúng với các chủ trương, quan điểm của Đảng, quy định của pháp luật về CCTP và hoạt động tư pháp; hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, làm sao cho cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ hiểu, dễ nắm bắt; thông tin phải thường xuyên, kịp thời, chính xác, sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo sự ủng hộ, đồng thuận và tham gia của nhân dân vào công tác CCTP; công tác phối hợp thông tin tuyên truyền phải đi sâu vào thực chất, tránh hình thức; các cơ quan báo chí, đài truyền hình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp như xây dựng chuyên trang, chuyên mục...; thường xuyên có sự sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thực hiện các nội dung phối hợp, qua đó nhân rộng, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền CCTP.

Đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ cải cách tư pháp tỉnh cùng đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ký Kế hoạch phối hợp.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo CCTP, Hội đồng PHPBGDPL căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch này và giao nhiệm vụ cho hai cơ quan thường trực là Viện KSND tỉnh và Sở Tư pháp hàng năm phải chủ động tham mưu, đề xuất cho BCĐ CCTP và Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo theo quy định.

       Ngô Văn Tuấn

Văn phòng VKSND tỉnh

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:26,085,280
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.254.173

    Thư viện ảnh