.

Thứ hai, 04/03/2024 -07:27 AM

Quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 | 

Sáng 9/12, Hội nghị cán bộ toàn quốc về quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội đến các đảng ủy trực thuộc T.Ư, các tỉnh ủy, thành ủy, cấp ủy cấp huyện và cơ sở trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chủ trì, phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Cùng chủ trì, điều hành hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên T.Ư Đảng; các đảng ủy khối trực thuộc T.Ư; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của T.Ư.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021- 2026... Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 222 điểm cầu với hơn 7.200 cán bộ, đảng viên dự.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã trình bày nội dung quán triệt Kết luận số 21- KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Kết luận 21- KL/TW; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, làm rõ thêm một số vấn đề, tập trung trả lời 3 câu hỏi: (1) Lâu nay, chúng ta đã từng bàn nhiều, làm nhiều về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vì sao lần này T.Ư lại tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về vấn đề này? (2) Những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì? (3) Chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 lần này, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động?.

Về câu hỏi vì sao Hội nghị T.Ư 4 lần này lại tiếp tục bàn về việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư nêu rõ, công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII của Đảng cũng còn những hạn chế, khuyết điểm. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu chưa nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chưa quyết tâm và có biện pháp chỉ đạo đủ mạnh, còn thụ động, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; không thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa gương mẫu, thẳng thắn phê bình, tự phê bình, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", thậm chí còn mắc vào chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất; thờ ơ, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Sau khi phân tích tình hình, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trước tình hình đó, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự "là đạo đức, là văn minh"; chúng ta phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn, trong đó có việc phát huy những tác động tích cực, khắc phục những tác động tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế.

Về tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị T.Ư 4, theo Tổng Bí thư có 4 điểm đáng chú ý:

Một là, Kết luận của T.Ư đã mở rộng, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, những đối tượng có chức, có quyền, những nơi có nhiều đặc quyền, đặc lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực... Đồng thời bổ sung, làm rõ hơn hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "tiêu cực" sát hợp với tình hình mới.

Hai là, mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới trong bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế đã có nhiều thay đổi như nêu ở trên; và kế thừa, phát huy những kết quả, thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được qua 35 năm đổi mới, trong đó có những kết quả, thành tích rất quan trọng và những kinh nghiệm, bài học đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,

Ba là, bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới: Kết luận số 21 đã kế thừa, bổ sung, làm rõ hơn và yêu cầu phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị T.Ư 4 khóa XII đã đề ra về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội. Đồng thời bổ sung, nhấn mạnh thêm nhóm nhiệm vụ, giải pháp về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", có ý nghĩa quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta, cả trước mắt và lâu dài.

Bốn là, bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Kết luận và Quy định mới được T.Ư ban hành tại Hội nghị lần này là nhằm góp phần quan trọng vào việc kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây và chống; giữa xây dựng đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân.

Tổng Bí thư nêu rõ, với việc mở rộng nội dung và phạm vi ra toàn hệ thống chính trị, thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trở nên toàn diện và đồng bộ hơn. Cùng với các quy định của Đảng, chúng ta còn có hệ thống pháp luật của Nhà nước đang từng bước được hoàn thiện, nhất là pháp luật về cán bộ, công chức; về thi đua khen thưởng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm với động cơ trong sáng, vì lợi ích chung... Các thiết chế để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương lần này được mở rộng toàn diện và đồng bộ hơn.

Về câu hỏi, phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Hội nghị T.Ư 4 lần này về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận và Quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình. Phải làm rất nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; tránh hời hợt, hình thức.

Phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; bao gồm cả việc thực hiện 10 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, các quy định khác của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống", "chống và xây".

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán và xử lý nghiêm những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực; những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa các công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử... của các cơ quan chức năng; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các đoàn thể, của báo chí và công luận.

Tổng Bí thư yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận và Quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà "phán", hoặc "chờ xem", coi như mình vô can.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ; tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau; đồng thời cũng ngăn chặn, tránh tình trạng lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng. Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác.

Kinh nghiệm cho thấy, muốn tự phê bình và phê bình có kết quả tốt, điều quan trọng là phải giữ vững nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng; người đứng đầu phải gương mẫu làm trước và phải có các hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp, phê bình cán bộ, đảng viên và phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý thích đáng.

Tổng Bí thư lưu ý, phải đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị T.Ư lần này và Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của T.Ư, của Quốc hội, của Chính phủ..., nói rộng ra là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại,... chứ không phải "đóng cửa" để chỉnh đốn Đảng.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; gắn bó với nhân dân mật thiết hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn; chứ không phải ngược lại. Quán triệt, xử lý thật tốt mối quan hệ hữu cơ, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển kinh tế- xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Tổng Bí thư nêu rõ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự phê bình, phân tích, mổ xẻ những ưu, khuyết điểm của chính bản thân mình; phải nhận xét, đánh giá về người khác. Nếu không thật tự giác, chân thành, công tâm, khách quan thì rất dễ chủ quan, thường chỉ thấy ưu điểm, mặt mạnh của mình nhiều hơn người khác; trong khi chỉ thấy khuyết điểm, mặt yếu của người khác nhiều hơn mình...

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, trước thực trạng một số yếu kém, khuyết điểm như đã nói ở các phần trên, hơn lúc nào hết, Đảng ta càng phải đặc biệt coi trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng như Đại hội XIII và Hội nghị T.Ư 4 lần này đã chỉ ra, tạo bước chuyển thật sự trong công tác này. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: Tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại...

Khẩn trương đưa các kết luận, quy định của Trung ương vào cuộc sống

Triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh bảo đảm nghiêm túc, đạt hiệu quả, ngay sau Hội nghị trực tuyến T.Ư, đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại Hội nghị

Trước hết, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp thu, quán triệt đầy đủ nghiêm túc các nội dung đã được quán triệt tại hội nghị. Đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, tổ chức quán triệt đến cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên chưa tham dự hội nghị để cùng thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ, trong từng cán bộ, đảng viên.

Đồng chí chỉ đạo cấp ủy các cấp khẩn trương nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành T.Ư về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình.

Đối với cấp tỉnh, BTV Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, cơ quan của Tỉnh ủy nghiên cứu kỹ Kết luận số 21 của Ban Chấp hành T.Ư và Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị để tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21. BTV Tỉnh ủy sẽ thông qua trong tháng 12 này. Trên cơ sở kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ căn cứ để xây dựng và chỉ đạo xây dựng ban hành kế hoạch hành động bảo đảm hoàn thành trong tháng 1/2022.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã ban hành 41 Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Kết luận, Kế hoạch trên các lĩnh vực. Những văn bản này đã bảo đảm bao quát cụ thể hóa đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.Đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là vấn đề vừa có tính nguyên tắc, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đặc biệt trong số các văn bản Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy mới ban hành có Nghị quyết số 173 và Kết luận số 128 về xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp của tỉnh Bắc Giang. Trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 với nhiều quan điểm, định hướng mới.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tới đây, Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo và triển khai rất nhiều định hướng mới, cách làm mới, từ công tác quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ. Đặc biệt, trong đề bạt cán bộ phải đánh giá, nhận xét ngoài thực hiện quy trình 5 bước công tác cán bộ theo quy định của T.Ư, Tỉnh ủy có chỉ đạo xem xét là cán bộ phải báo cáo trong thời gian giữ chức vụ hiện tại có kết quả gì nổi bật để so sánh. Trong các bước quy trình phải có số dư bảo đảm khách quan, minh bạch.

Đối với cán bộ thuộc cấp sở, ngành, các phòng chuyên môn của sở, ngành phải lấy ý kiến nhận xét của thường trực cấp huyện và các sở, ngành có liên quan về công tác phối hợp để thường trực, thường vụ tham khảo, xem xét, quyết định trên tinh thần vì công việc bố trí người.

Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Dương Văn Thái yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản lãnh đạo của Đảng, của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy trên các lĩnh vực để bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của T.Ư và của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống.

Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy phát động và đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực thi đua phấn đấu thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện phát huy vai trò hạt nhân, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh./.

Nguồn: baobacgiang.com.vn

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,330,374
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.76.25

    Thư viện ảnh