.

Thứ sáu, 03/02/2023 -08:01 AM

Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH, BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác

 | 

Chiều 8/9, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa các bên.

Tham dự có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành và Đoàn ĐBQH tỉnh.

HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh, ký kết, quy chế phối hợp công tác, 2021-2026

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại lễ ký kết. 

Tại đây, các đại biểu thảo luận và thông qua 2 dự thảo quy chế, gồm: Dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh và BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh trong công tác xây dựng pháp luật và giám sát việc thi hành pháp luật.

Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 chương, 35 điều. Trong đó, quy định rõ các nội dung, như: Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn; công tác xây dựng văn bản; chế độ thông tin, họp…

Lần đầu tiên được ký kết, Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh và BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh trong công tác xây dựng pháp luật và giám sát việc thi hành pháp luật gồm 8 điều với các nội dung chính như: Lấy ý kiến tham gia góp ý vào các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội; cử đại diện tham gia các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; cung cấp thông tin, kết quả giám sát việc thi hành pháp luật phục vụ công tác tham mưu, quản lý của các đơn vị phối hợp… Quy chế cũng đưa ra hình thức, trách nhiệm phối hợp giữa các bên; chế độ thông tin, báo cáo.

HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh, ký kết, quy chế phối hợp công tác, 2021-2026

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh và BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Dương Văn Thái đánh giá cao việc Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ký kết, triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2016-2021. Các cơ quan đã chủ động, nêu cao trách nhiệm, thường xuyên thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Quy chế, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

Đồng chí nhấn mạnh, trước yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả của nền hành chính, việc ký Quy chế phối hợp công tác là một trong những biện pháp hữu hiệu để kịp thời cụ thể hoá các chủ trương của T.Ư, Tỉnh uỷ đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, vững chắc, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh, ký kết, quy chế phối hợp công tác, 2021-2026

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực  Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để thực hiện tốt các Quy chế vừa được ký kết, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa quy chế thông qua các kế hoạch, chương trình phối hợp chi tiết và có lộ trình thời gian để thực hiện. Cần xác định rõ phối hợp là để nâng cao hiệu quả công tác, tạo điều kiện để mỗi cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì mục tiêu và sự phát triển chung của tỉnh. Vì vậy, trong quá trình phối hợp, phải bám sát nội dung Quy chế, phát huy cao nhất tinh thần chủ động, tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin, tận dụng tối đa thế mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị để phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

Đồng chí cũng đề nghị cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh khẩn trương nghiên cứu, thống nhất, ký kết các Quy chế phối hợp song phương và đa phương để thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ, giúp lãnh đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác. 

Đồng chí mong rằng, nội dung Quy chế phối hợp được ký kết sẽ được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển giàu mạnh.

Nguồn: baobacgiang.com.vn

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,323,197
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.212.99.248

    Thư viện ảnh