.

Thứ tư, 07/12/2022 -01:30 AM

Tuyển dụng, đấu thầu, đấu giá, thanh lý tài sản công

Vừa qua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang ra thông báo số 424/TB-VP V/v bán tài sản thanh lý, bạn đọc có thể tải văn bản này và xem chi tiết danh sách tài sản thanh lý tại đây
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI _________________________ Số: 25/TB-T2-ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________   Hà Nội, ngày  24  tháng 3 năm 2017   THÔNG BÁO V/v điều chỉnh thông tin trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2017   Thực hiện Văn bản số: 957/VKSTC-V15 ngày 24/3/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh thông tin tuyển sinh đại học năm 2017,  Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội điều chỉnh thông tin trong Đề án tuyển sinh đại học năm
___________________________________________ - Tải về văn bản hướng dẫn của VKSND tối cao tại đây - Mẫu đơn - Mẫu lý lịch  - Bản trích sao kết quả học tập  

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,772,361
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.52.167

    Thư viện ảnh