.

Thứ tư, 07/12/2022 -00:03 AM

Tuyển dụng, đấu thầu, đấu giá, thanh lý tài sản công

Viện KSND tỉnh Bắc Giang tổ chức thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh Bắc Giang năm 2016, cụ thể như sau: I. Số lượng cần tuyển:Công chức làm nghiệp vụ kiểm sát 04. Công chức làm nghiệp vụ kế toán 01. II. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển 1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung - Là công dân Việt Nam; có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ tốt; không nói ngọng, nói lắp, không bị dị hình, dị tật, khuyết tật. - Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi; - Về chiều cao: từ 1,65m trở lên đối với nam và từ 1,55m trở
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI Số:10/TB-ĐHKS-ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014   THÔNG BÁO SƠ TUYỂN Đối với thí sinh đăng ký thi tuyển đại học chính quy chuyên ngành Luật năm 2014 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội   Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-VKSTC-V9 ngày 14 tháng
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI  TUYỂN CÔNG CHỨC VÀO NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ĐỢT 2 NĂM 2013             Viện KSND tỉnh Bắc Giang tổ chức thi tuyển công chức vào làm nghiệp vụ Kiểm sát tại các đơn vị thuộc Viện KSND tỉnh Bắc Giang như sau:           1. Số lượng cần tuyển: 5 chỉ tiêu;           2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:           + Là công dân Việt Nam; Có lý lịch rõ ràng, c

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,771,786
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.52.167

    Thư viện ảnh