.

Thứ năm, 30/05/2024 -16:39 PM

Văn bản của đảng (chỉ hiển thị khi đã đăng nhập nội bộ)

3. Văn bản Đảng bộ CCQ tỉnh

Đề cương tuyên truyền 115 ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong 24/05/2019

Quy định 388 ngày 21/5/2019 về các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ ...ĐUCCQ tỉnh đi đến cơ sở 22/05/2019

Hướng dẫn tiêu chí đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các Chi, Đảng bộ 08/05/2019

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019-2024 04/05/2019

Hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt Cấp ủy, Chi bộ 22/04/2019

Công văn số 457-CV-ĐU ngày 3-4-2019 về công tác bảo vệ chính trị nội bộ 10/04/2019

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II- 2019 10/04/2019

Kế hoạch số 65-KH-ĐU ngày 29-3-2019 của Đảng ủy CCQ tỉnh về khắc phục những hạn chế khuyết điểm năm 2018 10/04/2019

Kế hoạch KTGS công tác tuyên giáo 2019 của ĐUCCQ 04/03/2019

Kế hoạch LĐ thực hiện công tác PCTN năm 2019 28/01/2019

KH học tập và SH chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 15/01/2019

V/v sinh hoạt chuyên đề năm 2019 11/01/2019

Ctr công tác BTV ĐUCCQ 2019 11/01/2019

KH kiểm tra giám sát UBKT ĐUCCQ 2019 11/01/2019

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KTGS ĐUCCQ 2019 11/01/2019

BC kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KTGS ĐUCCQ 2018 11/01/2019

Hướng dẫn phân loại tổ chức cơ sở đảng, Đảng viên năm 2018 03/12/2018

Kế hoạch số 58 ngày 22/11/2019 của ĐUCCQ tỉnh về Học tập, tuyên truyền NQTW8 khóa XII 03/12/2018

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý iV- 2018 10/10/2018

Kế hoạch số 57 ngày 31-8-2018 của ĐUCCQ tỉnh Vv thực hiện KH của BTV Tỉnh ủy về thực hiện NQHN lần thứ sáu BCHTW Đảng (Khóa XII) 01/10/2018

Kế hoạch số 56 ngày 31-8-2018 của ĐUCCQ tỉnh Vv thực hiện NQ số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 01/10/2018

Kế hoạch 55 ngày 10-9-2018 của ĐUCCQ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 23 ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư 11/09/2018

BC sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA-ĐU 06/09/2018

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 06/08/2018

Kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV 13/07/2018

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,358
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh