.

Thứ hai, 04/03/2024 -08:15 AM

Hát mừng các cụ già gương sáng diệt "giặc" COVID-19

 | 

Hát mừng các cụ già gương sáng diệt "giặc" COVID-19

(Bài hát tặng các cụ già Tổ dân phố 1A, phường Trần Nguyên Hãn,

thành phố Bắc Giang tham gia chốt diệt "giặc" Covid-19)!

Năm xưa, tin vui bay khắp nơi, các cụ già bắn rơi máy bay.

Hôm nay, tin vui bay khắp nơi, các cụ già diệt "giặc" Covid rất hăng say.

Tuổi cao trí càng cao, tinh thần diệt "giặc" Covid càng rất cao

Hấy dô, trên đất này các cụ già diệt "giặc" Covid rất là hay,

Hấy dô, trên đất này các cụ già diệt "giặc" Covid rất là hay

Hoan hô, gương sáng các cụ ta, tinh thần diệt giặc Covid rất là cao,

Tin vui bay khắp nơi, các cụ già diệt "giặc" Covid rất hăng say.

Hoan hô các cụ ta tinh thần diệt "giặc" Covid rất là cao.

Hấy dô, hãy nhìn kìa, "giặc" Covid kinh hoàng chui tọt hết vào "xăng",

Hấy dô, hãy nhìn kìa, "giặc" Covid kinh hoàng chui tọt hết vào "xăng".

Tin vui vang khắp nơi, các cụ già thành Xương Giang,  tinh thần diệt "giặc" Covid rất là cao,

Tin vui vang khắp nơi, các cụ già thành phố Bắc Giang, tinh thần diệt "giặc" Covid rất là cao,

Hôm nay, con cháu ta lớp trẻ làm theo các cụ nghe

Hôm nay, con cháu ta lớp trẻ làm theo các cụ nghe

Hoan hô các cụ ta tinh thần diệt "giặc" Covid rất là cao,

Hoan hô các cụ ta tinh thần diệt "giặc" Covid rất là cao,

Hấy dô, trên đất này, các cụ già thành Xương Giang, tinh thần diệt "giặc" Covid rất là cao,

Hấy dô, trên đất này, các cụ già thành phố Bắc Giang tinh thần diệt "giặc" Covid rất là cao,

Hấy dô, trên đất này, các cụ già thành phố Bắc Giang xứng danh thành phố anh hùng!

Hấy dô, trên đất này, các cụ già thành phố Bắc Giang xứng danh thành phố anh hùng!

Bắc Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2021

Hoàng Đức Trình- Phòng 10, Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,331,323
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.76.25

    Thư viện ảnh