.

Thứ ba, 23/07/2024 -21:50 PM

Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị , Kế hoạch số 73-KH/TU của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 | 

Tải văn bản tại đây:

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,530,661
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.172.230.21

    Thư viện ảnh