.

Thứ tư, 12/06/2024 -23:44 PM

Viện KSND tỉnh Bắc Giang tiến hành TTKS việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang

 | 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Phòng 1 Viện KSND tỉnh Bắc Giang. Ngày 22/5/2024, Phòng 1 Viện KSND tỉnh Bắc Giang tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang.

Sau khi Đoàn kiểm kiểm sát công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đ/c Đinh Quang Hiệp- Trưởng phòng, Phó thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang thay mặt đơn vị báo cáo kết quả công tác. Quá trình trực tiếp kiểm sát, đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan An ninh điều tra, trực tiếp đã trao đổi với cán bộ, điều tra viên để làm rõ về những tồn tại, thiếu sót…

Toàn cảnh tại buổi làm việc

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Đoàn kiểm sát trực tiếp đã hoàn thành cuộc trực tiếp kiểm sát theo đúng Kế hoạch đề ra. Qua trực tiếp kiểm sát, nhận thấy: Trong thời điểm từ ngày 16/9/2023 đến ngày 30/4/2024, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã tiếp nhận tổng số 09 tin báo, tố giác về tội phạm; đã giải quyết: 08 vụ việc (trong đó, quyết định khởi tố vụ án 05 vụ, tạm đình chỉ giải quyết 02 vụ và chuyển đi 01 vụ); hiện còn đang giải quyết 01 vụ việc. Cơ quan An ninh điều tra đã mở sổ tiếp nhận, thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định; lập hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ, ban hành các quyết định tố tụng đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật về thẩm quyền, thời hạn giải quyết.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Không sao lưu đầy đủ tài liệu trong hồ sơ lưu trữ, thiếu sót trong việc thiết lập các biên bản tố tụng (chưa ghi tư cách tham gia tố tụng của người được lấy lời khai, không ghi đầy đủ thông tin về thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; thành phần tham gia)…

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, Đoàn kiểm sát ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát, trong đó chỉ ra những ưu điểm và một số tồn tại, hạn chế, yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra khắc phục đã để từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm. Tập thể Lãnh đạo, cán bộ, điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra đều nhất trí với những nội dung Kết luận của đoàn trực tiếp kiểm sát, đề ra một số giải pháp để chỉ đạo, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Nghĩa- Phòng 1, VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,156,020
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.239.170.244

    Thư viện ảnh