.

Thứ tư, 12/06/2024 -22:51 PM

Viện KSND huyện Hiệp Hoà kết thúc trực tiếp kiểm sát tập trung theo đợt về thi hành án hình sự tại UBND các xã, thị trấn năm 2024

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024, Viện KSND huyện Hiệp Hòa đã trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cộng đồng đối với 13/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời điểm kiểm sát từ 01/5/2023 đến ngày 30/4/2024, UBND 13 xã, thị trấn được kiểm sát đã quản lý, giám sát, giáo dục đối với 129 người được được hưởng án treo, 03 người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, 01 người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, trong đó có 03 người chấp hành hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, 06 người dưới 18 tuổi. Số người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách là 02 người (đều thuộc xã Đông Lỗ). Số bị án được lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo: 22 bị án.

Ảnh hoạt động trực tiếp kiểm sát tại Ủy ban nhân dân xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa

Kết quả kiểm sát cho thấy UBND xã, thị trấn đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng. Các đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ, mở sổ theo dõi đầy đủ theo đúng luật định. Trưởng Công an các xã, thị trấn đã ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục đối với các bị án; thực hiện việc triệu tập người chấp hành án, điểm danh, kiểm diện người chấp hành án cơ bản đúng thời hạn; việc nhận xét, phân loại đối với bị án và báo cáo gửi Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện đúng hướng dẫn; việc xử lý giải quyết các trường hợp người chấp hành án vắng mặt, thay đổi nơi cư trú đảm bảo. UBND các xã, thị trấn đã tạo điều kiện cho người chấp hành án thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, thường xuyên quan tâm, phối hợp với gia đình người chấp hành án, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người chấp hành án để có hướng giám sát, giáo dục hiệu quả.Ủy ban nhân dân cấp xã kịp thời báo cáo Cơ quan THAHS Công an huyện đề nghị Tòa án buộc người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo đối với 01 trường hợp được Tòa án chấp nhận (xã Lương Phong).

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả kiểm sát thấy quá trình quản lý, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng của UBND cấp xã vẫn còn một số vi phạm, thiếu sót như: 03 trường hợp UBND cấp xã triệu tập người chấp hành án là người dưới 18 tuổi không triệu tập người đại diện, vi phạm điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an; 02 trường hợp người chấp hành án chưa chấp hành nộp tiền truy thu theo bản án nhưng UBND xã nhận xét chấp hành xong các nghĩa vụ chưa chính xác; một số văn bản có sai sót họ tên, ngày tháng năm sinh người chấp hành án như quyết định phân công cán bộ Công an xã hoặc Công an viên thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án; giấy triệu tập người chấp hành án… Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát còn phát hiện một số tồn tại, thiếu sót của Cơ quan THAHS Công an huyện Hiệp Hòa trong việc lập, sao gửi hồ sơ cho UBND cấp xã.

Thông qua kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát đã tiến hành giáo dục pháp luật, phổ biến quyền, nghĩa vụ đối với 80 người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định tại Điều 87, Điều 99 Luật Thi hành án hình sự. 

Phát biểu kết luận các cuộc kiểm sát, đồng chí Giáp Văn Hùng- Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Hiệp Hoà- Trưởng đoàn kiểm sát đề nghị UBND các xã, thị trấn phát huy kết quả đạt được, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế thiếu sót đã được chỉ ra; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Luật thi hành án hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2023/TTLT- BCA- BQP- TANDTC- VKSNDTC ngày 18/01/2023 của liên ngành trung ương. Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn phát biểu nghiêm túc tiếp thu, giải trình một số nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới./.

Ngô Tuấn Hùng- Viện KSND huyện Hiệp Hoà

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,155,818
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.239.170.244

    Thư viện ảnh