.

Thứ tư, 12/06/2024 -22:15 PM

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang

 | 

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024, trong các ngày 09 và 10/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang (Phòng 2) triển khai quyết định, kế hoạch và tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang (các Phòng PC01 và PC02), thời điểm từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/3/2024. Đoàn kiểm sát do đồng chí Hoàng Văn Quý- Trưởng phòng 2 làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên là lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang báo cáo kết quả công tác, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tốcủa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang.

Qua trực tiếp kiểm sát việc phân loại đơn, hồ sơ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm nhận thấy: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã mở sổ tiếp nhận, thụ lý giải quyết tin báo, tố giác tội phạm theo quy định; lập hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ, ban hành các quyết định tố tụng đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật về thẩm quyền, thời hạn giải quyết.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang như: Cập nhật sổ sách còn chưa đầy đủ một số cột mục; việc phân loại, xử lý đối với một số đơn còn chưa chính xác; chưa có tài liệu thể hiện việc gửi các thông báo kết luận giám định cho người tham gia tố tụng có liên quan…

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, Đoàn kiểm sát tổng hợp những vi phạm, tồn tại, thiếu sót, khó khăn vướng mắc của đơn vị được kiểm sát để xây dựng kết luận, tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát kiến nghị khắc phục vi phạm, thiếu sót đồng thời có biện pháp chỉ đạo phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới./.

Nguyễn Đức Tùng- Phòng 2, VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,155,705
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.239.170.244

    Thư viện ảnh