.

Thứ hai, 04/03/2024 -08:17 AM

VKSND huyện Yên Dũng hoàn thành kế hoạch trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự năm 2023 tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn

 | 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, từ ngày 22/5/2023 đến 31/5/2023, Viện KSND huyện Yên Dũng đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại 10 UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Dũng. Đoàn kiểm sát do đồng chí Hoàng Quang Anh Phó Viện trưởng VKSND huyện làm Trưởng đoàn. Tham gia giám sát có đồng chí Trần Thế Chung- Đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Yên Dũng.

Toàn cảnh tại buổi làm việc

Qua quá trình kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã, thị trấn, Viện KSND huyện Yên Dũng nhận thấy: UBND các xã, thị trấn đã cơ bản thực hiện tốt công tác giám sát, giáo dục các bị án đang chấp hành án tại địa phương theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự. Đã mở sổ theo dõi người chấp hành án treo, án cải tạo không giam giữ… vào sổ đầy đủ theo đúng quy định; tiếp nhận hồ sơ thi hành án từ Cơ quan THAHS Công an huyện Yên Dũng theo đúng trình tự, thủ tục. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án từ Cơ quan THAHS Công an huyện Yên Dũng, Công an xã đã ra Quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục; UBND xã, thị trấn đã tạo điều kiện cho người chấp hành án thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình; thường xuyên quan tâm, phối hợp với gia đình người chấp hành án, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người chấp hành án để có hướng giám sát, giáo dục hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác quản lý giám sát, giáo dục người đang chấp hành án tại UBND các xã, thị trấn vẫn còn hạn chế thiếu sót như: Một số bản tự nhận xét, báo cáo việc chấp hành án hình sự tại cộng đồng của người chấp hành áncán bộ được phân công quản lý, giám sát, giáo dục không nhận xét và ký xác nhận; một số trường hợp không có bản tự nhận xét, báo cáo việc chấp hành án hình sự tại cộng đồng, việc phân loại chấp hành án còn chưa đúng, chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người chấp hành án; sổ kiểm danh, kiểm diện còn ghi thiếu các trường hợp đang chấp hành án treo, …

Kết thúc đợt trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng đã tổng hợp, ban hành kết luận, trong đó kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã có vi phạm để tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, không để xảy ra các vi phạm tương tự, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án trên địa bàn huyện.

Nguyễn Thị Hiền – Viện KSND huyện Yên Dũng

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,331,350
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.76.25

    Thư viện ảnh