.

Thứ hai, 04/03/2024 -08:48 AM

Viện KSND huyện Hiệp Hoà hoàn thành trực tiếp kiểm sát tập trung theo đợt về thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2023

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, từ ngày 08/5/2023 đến ngày 19/5/2023, Viện KSND huyện Hiệp Hòa đã trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cộng đồng đối với 13/25 xã, thị trấn trên địa bàn.  

Trong thời điểm kiểm sát từ 01/5/2022 đến ngày 30/4/2023, UBND 13 xã, thị trấn được kiểm sát đã quản lý, giám sát, giáo dục đối với 172 người được được hưởng án treo, 02 người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, 01 người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, trong đó có 03 người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách (năm 2022: 02 trường hợp thuộc địa bàn xã Ngọc Sơn và Mai Trung và năm 2023: 01 trường hợp thuộc địa bàn xã Mai Trung) và 01 trường hợp vi phạm nghĩa vụ thi hành án treo bị Toà án quyết định buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo (xã Đông Lỗ). Số bị án được lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo: 20 bị án, giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ: 0 bị án.

Kết quả kiểm sát cho thấy UBND xã, thị trấn được kiểm sát đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Các đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ, mở sổ theo dõi đầy đủ theo đúng luật định. Trưởng Công an các xã, thị trấn đã ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục đối với các bị án; thực hiện việc triệu tập người chấp hành án, điểm danh, kiểm diện người chấp hành án cơ bản đúng thời hạn; việc nhận xét, phân loại đối với bị án và báo cáo gửi Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện đúng hướng dẫn; việc xử lý giải quyết các trường hợp người chấp hành án vắng mặt, thay đổi nơi cư trú đảm bảo. Đối với trường hợp vi phạm nghĩa vụ tại xã Đông Lỗ, UBND xã đã thực hiện việc lập biên bản vi phạm, lập hồ sơ đề nghị buộc bị án chấp hành hình phạt tù theo đúng trình tự luật định. UBND các xã, thị trấn đã tạo điều kiện cho người chấp hành án thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, thường xuyên quan tâm, phối hợp với gia đình người chấp hành án, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người chấp hành án để có hướng giám sát, giáo dục hiệu quả.

Tuy nhiên, kết quả kiểm sát thấy quá trình quản lý, giáo dục người chấp hành án tại cộng động của UBND cấp xã vẫn còn một số vi phạm, thiếu sót như: 02 trường hợp người được hưởng án treo trong thời gian chấp hành án có nhiều tiến bộ, có đủ điều kiện để rút ngắn thời gian thử thách, nhưng UBND cấp xã không kịp thời lập hồ sơ đề nghị Cơ quan có thẩm quyền xem xét rút ngắn thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự; việc thực hiện điểm danh kiểm diện không đúng quy định của Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ công an…

Thông qua kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã tiến hành giáo dục pháp luật, phổ biến quyền, nghĩa vụ của người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định tại Điều 87, Điều 99 Luật Thi hành án hình sự. 

Kết thúc kiểm sát, Đoàn đã ban hành kết luận, trong đó đề nghị các đơn vị được kiểm sát phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04- CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các đề án của UBND tỉnh và UBND huyện trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại các buổi làm việc:

Vi Đăng Khoa- Viện KSND huyện Hiệp Hòa

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,331,944
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.76.25

    Thư viện ảnh