.

Thứ hai, 04/03/2024 -09:21 AM

Tiếp tục tổ chức bán đấu giá hay thu hồi toàn bộ quá trình cưỡng, kê biên

 | 

Theo Bản án số 01/2021/KDTM-ST ngày 01/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh H và Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 01/QĐ-CCTHADS ngày 03/10/2021 của Chi cục THADS huyện P thì bà Trương Thị N và ông Nguyễn Văn T phải trả Ngân hàng Agribank Việt Nam - Chi nhánh huyện P số tiền 5.000.000.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án theo hợp đồng tín dụng các bên đã ký kết. Hết thời hạn tự nguyện thi hành án, ông T , bà N có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành. Ngày 15/3/2022 Chấp hành viên đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đã thế chấp đối với ông T, bà N; tài sản kê biên gồm Quyền sử dụng 03 lô đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thửa đất đứng tên ông T, bà N. Ngày 21/4/2022, Chấp hành viên đã thực hiện việc kê biên tài sản. Sau đó do các bên không thỏa thuận được về giá nên CHV tiến hành ký hợp đồng thẩm định giá và xác định tài sản kê biên có giá thẩm định là 5.500.000.000 đồng. Ngày 02/6/2022, Chấp hành viên ban hành Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giả tài sản để bán đấu giá tài sản kê biên nêu trên.

Tuy nhiên, hồ sơ phát sinh một số vi phạm về trình tự thủ tục trong tổ chức thực hiện việc kê biên tài sản, cụ thể như sau: Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lỷ tài sản ngày 15/3/2022 của Chấp hành viên thiếu căn cứ khoản 3 Điều 71 Luật Thi hành án dân sự; Việc xác định vị trí khuôn viên các lô đất, xác minh về việc xây lấn các công trình nhà ở, nhà xưởng và sơ đồ đo đạc hiện trạng thửa đất cũng không thể hiện diện tích 120,0m2 đất cây xanh, 300,0m2 đất hành lang giao thông, đất mương được ông T , bà N xây lấn các công trình gắn liền với đất.

- Quan điểm giải quyết thứ nhất: Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định cưỡng chế kê biên ngày 15/3/2022 của Chấp hành viên và ban hành Thông báo thu hồi toàn bộ quá trình kê biên để tổ chức kê biên lại.

- Quan điểm thứ hai: Tiếp tục tổ chức bán đấu giá tài sản đã kê biên vì Chấp hành viên đã xác định tài sản thuộc diện kê biên xử lý là 03 lô đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thể hiện diện tích 120,0m2 đất cây xanh, 300,0m2 đất hành lang giao thông, đất mương không được kê biên xử lý, Chấp hành viên không tiến hành và việc xử lý đối với tài sản này thuộc trách nhiệm của Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Tác giả đồng ý với quan điểm thứ hai với lý do những vi phạm, thiếu sót khi tổ chức cưỡng chế, kê biên có thể sửa đổi, bổ sung cùng với quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản đã kê biên, Chấp hành viên cần xác minh với cơ quan quản lý đất cây xanh, đất hành lang giao thông, đất mương để làm rõ các tài sản xây dựng do cơ quan nào quản lý, việc xây dựng các công trình trên có hợp pháp hay không? Có thuộc diện bị tháo dỡ không? Đã bị xử phạt vi phạm hành chính hay không? Từ có có văn bản thông báo phối hợp xử lý. Tài sản được kê biên, thẩm định giá đã phân tách rõ là 03 lô đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất được xây dựng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Riêng tài sản xây dựng trên đất hành lang giao thông, đất cây xanh và đất mương là đất ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng của ông T, bà N, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xử lý cưỡng chế hành chính theo luật định.

Xin ý kiến trao đổi phản hồi của đồng nghiệp và bạn đọc./.

Giáp Văn Hùng- VKSND huyện Tân Yên

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,332,552
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.76.25

    Thư viện ảnh