.

Thứ sáu, 01/07/2022 -21:19 PM

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B ban hành văn bản kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND huyện H, tỉnh B khắc phục, phòng ngừa vi phạm trong việc thực hiện quyền nghĩa vụ tố tụng dân sự.

 | 

Qua công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản; hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất và yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” của Tòa án nhân dân tỉnh B, giữa các đương sự anh Nguyễn Văn Đ với bị đơn ông Nguyễn Đình V. Viện KSND tỉnh B thấy:

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã đưa UBND xã C và UBND huyện H, tỉnh B tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngày 12/7/2021, Tòa án đã ban hành thông báo thụ lý vụ án số 32/TB-TLVA gửi cho UBND xã C. Ngày 08/9/2021, Tòa án ban hành thông báo thụ lý vụ án số 32/TB-TLVA cho UBND huyện H. Trong văn bản thông báo thụ lý vụ án, Tòa án đều đã yêu cầu “trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu chứng cứ kèm theo”.

Ngày 15/11/2021, Tòa án có Công văn số 309/TADS gửi UBND xã C; Công văn số 310/TADS gửi UBND huyện H yêu cầu UBND xã và UBND huyện gửi văn bản cho Tòa án nêu ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng hai thửa đất nguyên đơn đang tranh chấp; cung cấp tài liệu chứng cứ có liên quan cho Tòa án trước ngày 01/12/2021.

Ngày 16/11/2021, Tòa án gửi hai văn bản thông báo thụ lý và Công văn số 309, số 310 nêu trên cho UBND xã C và UBND huyện H qua dịch vụ  bưu chính. Ngày 17/11/2021, Bưu điện đã báo phát thành công.

Ngày 14/4/2022, Tòa án có Công văn số 86/TADS gửi UBND huyện H, tiếp tục yêu cầu UBND huyện H gửi văn bản cho Tòa án nêu ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng hai thửa đất nguyên đơn đang tranh chấp; cung cấp tài liệu chứng cứ có liên quan cho Tòa án trước ngày 30/4/2022.

Ngày 16/4/2022, Tòa án đã gửi Công văn số 86/TADS cho UBND huyện H qua dịch vụ bưu chính. Ngày 18/4/2022 Bưu điện đã báo phát thành công.

Tính đến ngày 16/5/2022, Tòa án chưa nhận được văn bản nêu ý kiến, tài liệu chứng cứ có liên quan do UBND xã C và UBND huyện H gửi.  

Như vậy, việc UBND xã C và UBND huyện H không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia tố tụng và khi có yêu cầu của Tòa án; không thực hiện việc nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 23, Điều 199 Bộ luật tố tụng dân sự; gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án của Tòa án, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự khác; là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ án bị kéo dài thời gian giải quyết.

Để khắc phục và phòng ngừa vi phạm khi thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng của UBND các cấp; vi phạm trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan tố tụng theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc giải quyết vụ án của Tòa án đúng thời hạn, có căn cứ và đúng quy định của pháp luật; bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, Viện trưởng Viện KSND tỉnh B đã ban hành văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND huyện H, tỉnh B thực hiện một số nội dung sau đây:

Kiểm tra và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp dân sự nói trên. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã C (cụ thể là Phó chủ tịch UBND xã C là người đã được ủy quyền tham gia tố tụng) thực hiện việcnộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo liên quan đến việc giải quyết vụ án.

Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân đã để xảy ra vi phạm do chậm thực hiện các quyền, nghĩa vụ khi tham gia tố tụng dân sự của UBND huyện H và UBND xã C như đã nêu trên.

Trả lời việc thực hiện kiến nghị bằng văn bản cho Viện KSND tỉnh B trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị này./.

Thân Mạnh Thắng- Phòng 9, VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:22,324,928
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.201.96.43

    Thư viện ảnh