.

Thứ sáu, 01/07/2022 -19:59 PM

Viện KSND thành phố Bắc Giang ban hành kiến nghị Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Bắc Giang

 | 

Thông qua kiểm sát các hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo trong đợt xét giảm 30/4 và 01/5/2022;VKSND thành phố Bắc Giang đã ban hành kiến nghị đối với Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Bắc Giang.

Trong đợt xét giảm 30/4 và 01/5/2022 vừa qua; Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Bắc Giang đã thiết lập 33 hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo. Thông qua công tác kiểm sát, Viện KSND thành phố Bắc Giang thấy các hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cơ bản đều được thiết lập đảm bảo đúng quy định và được Toà án chấp nhận.

Tuy nhiên, Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Bắc Giang có vi phạm, thiếu sót như: Có 03 hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo nhưng những trường hợp này đều chưa đủ điều kiện do chưa chấp hành được một phần hai thời gian thử thách theo quy định tại Điều 89 Luật thi hành án hình sự. Ba hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo nêu trên đã được Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang mở phiên họp và quyết định không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách như quan điểm đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang.

Toàn cảnh tại buổi kiểm sát trực tiếp

Ngoài ra, thông qua kiểm sát hồ sơđề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo, VKSND thành phố Bắc Giang thấy có một số trường hợp người được hưởng án treo chưa chấp hành xong toàn bộ nghĩa vụ dân sự như các hình phạt bổ sung, án phí.... Tuy nhiên trong bản nhận xét của UBND xã, phường nhận xét là đã chấp hành xong là không chính xác, chưa đảm bảo đúng quy định tại Điều 86 Luật Thi hành án hình sự.

Để công tác thi hành án hình sự đối với người được hưởng án treo được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang đã ban hành Kiến nghịsố 448/KN-VKSTP ngày 10/5/2022 đối với Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Bắc Giang chỉ đạo đối với những cán bộ được phân công làm công tác thi hành án hình sự của Công an thành phố Bắc Giang và Công an các xã, phường tiến hành rút kinh nghiệm chung về những tồn tại, thiếu sót trên đồng thời có giải pháp khắc phục không để những tồn tại, thiếu sót tương tự xảy ra trong thời gian tới./.

Vi Xuân Vượng- VKSND thành phố Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:22,324,631
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.201.96.43

    Thư viện ảnh