.

Thứ năm, 27/01/2022 -12:37 PM

Viện KSND thành phố Bắc Giang triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Bắc Giang thi đua về đích sớm”

 | 

Thực hiện Kế hoạch số 385/KH-VKS ngày 22/02/2021 của Viện KSND tỉnh Bắc Giang về việc phát động thi đua và hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2021, chiều ngày 01/9/2021, Viện KSND thành phố Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Bắc Giang thi đua về đích sớm”.

Quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung của phong trào thi đua theo chuyên đề lần này, đồng chí Nguyễn Trường Thọ, Viện trưởng Viện KSND thành phố yêu cầu cán bộ, công chức bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020; Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 02/02/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành KSND và về việc phát động phong trào thi đua năm 2021; Kế hoạch công tác và chương trình thi đua khen thưởng của Viện KSND tỉnh, của Cụm thi đua Số 2 và của đơn vị. Đồng chí Viện trưởng Viện KSND thành phố đánh giá: trong 09 tháng vừa qua, đơn vị đã bám sát kế hoạch công tác, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành theo kế hoạch cả năm như: chỉ tiêu kiến nghị khắc phục vi phạm và kiến nghị phòng ngừa trong kiểm sát tin báo, trong khởi tố, điều tra, kiểm sát thi hành án hình sự, kiểm sát giải quyết án dân sự; chỉ tiêu lãnh đạo trực tiếp kiểm sát xét xử, phiên tòa trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm, tự kiểm tra, tin bài viết... .

Toàn cảnh tại Hội nghị

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, trong 02 tháng tới, mỗi cán bộ, công chức, người lao động Viện KSND thành phố quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021; 100% công chức nghiệp vụ hoàn thành chỉ tiêu theo nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thành kế hoạch công tác của đơn vị năm 2021, cụ thể là: Hoàn thành 100% các cuộc kiểm sát trực tiếp; hoàn thành 100% chỉ tiêu về kiến nghị trong các khâu công tác kiểm sát, trong đó phấn đấu trên 50% chỉ tiêu vượt kế hoạch; phối hợp hoàn thành cơ bản việc giải quyết tin báo và các loại án ở từng giai đoạn tố tụng; các chỉ tiêu đã hoàn thành thì phấn đấu vượt; hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Ngành và của đơn vị và yêu cầu tại Nghị quyết số 14-NQ/BCSĐ-VKS ngày 19/3/2021 của Ban Cán sự đảng Viện KSND tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2021. Cùng với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu công tác, cán bộ, công chức Viện KSND tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Ngành và địa phương về phòng, chống dịch Covid-19, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành vừa bảo đảm an toàn, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị./.

Nguyễn Thị Quyên-Viện KSND thành phố Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:21,028,833
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:54.92.164.9

    Thư viện ảnh