.

Thứ tư, 12/06/2024 -22:19 PM

Công khai tài chính

A.VB công khai TC

Công khai dự toán ngân sách năm 2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang 17/01/2023

Công khai dự toán ngân sách năm 2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang 16/01/2023

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 09/01/2023

Công bố công khai tình hình thực hiện đầu tư vốn NSNN năm 2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 06/01/2023

Công khai giao dự toán ngân sách năm 2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang 06/01/2023

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 05/01/2023

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 05/01/2023

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV/2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 05/01/2023

Công bố công khai giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang 05/01/2023

Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 27/11/2022

Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III/2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 01/11/2022

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của VKSND tỉnh Bắc Giang (TW) 20/09/2022

Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 03/08/2022

Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I/2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 03/08/2022

Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 05/07/2022

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của VKSND tỉnh Bắc Giang (UBND tỉnh) 15/06/2022

Công bố công khai giao dự toán kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 sang năm 2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 02/06/2022

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của VKSND tỉnh Bắc Giang 17/03/2022

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của VKSND tối cao 17/03/2022

Công bố công khai giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (Đợt 1) của VKSND tỉnh Bắc Giang 05/01/2022

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,155,716
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.239.170.244

    Thư viện ảnh